HTML Tables

Επίδομα 800 ευρώ: Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δεν το πήραν, τι θα γίνει με την πληρωμή

107

Πάνω από 65.000 είναι οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν σταδιακά στις δουλειές τους από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου με το πρώτο κύμα χαλάρωσης των μέτρων. Αρκετοί όμως είναι αυτοί που θα παραμείνουν σε καθεστώς αναστολής. Το μέτρο της αναστολής εργασίας παρατείνεται μέχρι το τέλος Μαίου.

Σε αυτό το διάστημα οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να βγάλουν σε αναστολή μέχρι και το 60% των εργαζομένων τους. Όμως, σε αυτή την περίπτωση το επίδομα από το κράτος αναμένεται να είναι μειωμένο σε σχέση με το αρχικό, καθώς θα φτάνει τα 534 ευρώ και θα είναι για 30 ημέρες και όχι για 45, όπως συνέβη με το ποσό των 800 ευρώ που δόθηκε σε πρώτη φάση.

Ταυτόχρονα μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις νέες κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ όπως είναι οι οικοδόμοι, αλλά και οι εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα.

Την ίδια ώρα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες πληρώθηκε την Πέμπτη το επίδομα των 800 ευρώ, όμως αρκετοί είναι αυτοί που δεν το έλαβαν ακόμα. Πιο συγκεκριμένα από τους 540.000 ελεύθερους επαγγελματίες, μόνο οι 373.641 έλαβαν, ενώ οι 166.000 βρίσκονται στην «αναμονή».

Η καθυστέρηση σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN TV οφείλεται στο γεγονός ότι έπρεπε να γίνουν διασταυρώσεις καθώς αρκετοί επαγγελματίες που είχαν υποβάλλει την αίτηση δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Υπήρχαν μάλιστα κι αυτοί οι οποίοι έκαναν δήλωση, αλλά διαπιστώθηκε πως έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους εδώ και χρόνια.
Ετσι, το υπουργείο αποφάσισε να καθυστερήσει για μερικές ημέρες ακόμη την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να εξετάσει διεξοδικά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

η εφορία την καταβολή του επιδόματος των 800 ευρώ σε πάνω από 160.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις διαπίστωσε πως δεν πληρούν τους όρους λήψης της ενίσχυσης.

Παράλληλα, σκανάρονται ξανά και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που έλαβαν το επίδομα καθώς υπάρχουν υπόνοιες για παρατυπίες.

Από τους 540.000 επιχειρηματίες που υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myBusinessSupport, το επίδομα καταβλήθηκε (στις 30 Απριλίου) σε 373.641 δικαιούχους και μπλοκαρίστηκε η πληρωμή σε 166.640 αιτούντες.

Αιτία είναι η διαπίστωση πως δεν πληρούσαν τους όρους λήψης της ειδικής αποζημίωσης.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι, όσοι λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, χωρίς να το δικαιούνται και εντοπιστούν αργότερα, από τις διασταυρώσεις του συστήματος Taxisnet, θα κληθούν αφενός να επιστρέψουν έντοκα το ποσό, ενώ θα μπουν και στο στόχαστρο για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.

Επίσης προβλέπεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,

Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.

Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020.

Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος, καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.