ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εναρξη οικονομικής δραστηριότητας χωρίς άδεια λειτουργίας

Αποκλειστικά μέσω του www.notifybusiness.gov.gr, θα γίνονται πλέον οι γνωστοποιήσεις σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, όσον αφορά το ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που συμβάλλουν στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ήδη λειτουργική και η υποβολή θα ξεκινήσει από αύριο 6 Ιουνίου, ενώ η είσοδος θα γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISNET).

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Διαβάστε ακόμη: Με διαδικασίες… εξπρές το άνοιγμα νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Eίναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη ή τη μεταβολή στη λειτουργία της, πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής.

karnagioadv 2021 neratzoulis neo bakaliko lagos

Από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας, προϋποθέτει ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.), περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:

• Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών.
• Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
• Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών.
• Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

Back to top button