Παρασκευή, 7 Μαΐ 21
box cafe αδω 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔώρο Πάσχα | Πληρωμές σε δυο κατηγορίες εργαζομένων

Δώρο Πάσχα | Πληρωμές σε δυο κατηγορίες εργαζομένων

kokolakis adv 2021 3
cosmos adv 2021
al dente
drop adv2020
kingeight 2021a

Η πανδημία έχει δημιουργήσει διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, ανάλογα με το αν έχουν ενταχθεί ή όχι σε κάποιο από τα προγράμματα ενίσχυσης (αναστολές, «Συν-Εργασία», κ.λπ.). Αυτό αντανακλάται και στο Δώρο Πάσχα, το οποίο φέτος για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα θα είναι «δύο ταχυτήτων»

Στην πρώτη «ταχύτητα» ανήκουν οι μισθωτοί οι οποίοι δεν εντάχθηκαν σε κανένα πακέτο στήριξης στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2021 και έτσι δικαιούνται Δώρο Πάσχα μόνο από τους εργοδότες.

mechanical adv 2021

Στη δεύτερη «ταχύτητα» ανήκουν οι μισθωτοί εκείνοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε κάποια από τα δύο βασικά πακέτα στήριξης (αναστολή σύμβασης, «Συν-Εργασία») για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. Οι εν λόγω μισθωτοί θα λάβουν Δώρο Πάσχα είτε αποκλειστικά από το κράτος, είτε τόσο από το κράτος όσο και από τους εργοδότες.

apostolakis adv 2

Και οι δύο κατηγορίες δικαιούχων Δώρων Πάσχα θα λάβουν τη σχετική παροχή έως τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου, με εξαίρεση την αναλογία του Δώρου Πάσχα το οποίο θα καταβάλει το κράτος για τους μισθωτούς που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» και κατά τον τρέχοντα μήνα (σ.σ. Απρίλιο), οι οποίοι θα λάβουν το αναλογούν (για τον Απρίλιο) σχετικό ποσό μετά το Πάσχα.

Αναλυτικότερα:

  • Μισθωτοί που δεν εντάχθηκαν σε κανένα πακέτο στήριξης: Οι μισθωτοί, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν σε κανένα πακέτο στήριξης (αναστολή σύμβασης εργασίας, «Συν-Εργασία») κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2021 θα λάβουν το Δώρο αυτό αποκλειστικά από τους εργοδότες τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται γύρω στους 1,4 εκατ. μισθωτών.

Για παράδειγμα, έστω μισθωτός ο οποίος εισπράττει καθαρό μισθό 2.000 ευρώ/μήνα. Θα λάβει Δώρο Πάσχα ύψους 1.000 ευρώ.

  • Μισθωτοί που εντάχθηκαν σε πακέτο στήριξης: Οι μισθωτοί οι οποίοι εντάχθηκαν σε κάποιο πακέτο στήριξης κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 (αναστολή σύμβασης ή “Συν-Εργασία” ή και τα δύο) θα λάβουν Δώρο Πάσχα από τους εργοδότες τους (για την περίοδο που απασχολήθηκαν) και από το κράτος (για την περίοδο που εντάχθηκαν σε κάποιο πακέτο στήριξης) ή μόνο από το κράτος.

Τόσο από τους εργοδότες, όσο και από το κράτος, Δώρο Πάσχα θα λάβουν οι εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι (για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021) για κάποιο διάστημα εντάχθηκαν σε κάποιο πακέτο στήριξης, ενώ για κάποιο άλλο διάστημα απασχολήθηκαν κανονικά.

Μόνο από το κράτος Δώρο Πάσχα θα λάβουν οι μισθωτοί εκείνοι που κατά την 4μηνη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου ήταν συνεχώς ενταγμένοι σε κάποιο πακέτο στήριξης

Υπολογισμός Δώρου

Το Δώρο Πάσχα των εργοδοτών θα υπολογιστεί με βάση τον ονομαστικό μισθό των εργαζομένων, ενώ του κράτους με βάση τις αποζημιώσεις (για τους υπό αναστολή μισθωτούς) και με βάση τις ενισχύσεις (για τους «συν-εργαζόμενους»).

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνολικά σχεδόν 700.000 μισθωτοί (κοντά 670.000 που βγήκαν σε αναστολή και άλλοι 20.000-30.000 που εντάχθηκαν στη “Συν-Εργασία”), σύμφωνα με όσα προκύπτουν από στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Ωστόσο, χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες:

α) Μισθωτοί που βγήκαν σε αναστολή για 1 έως 4 μήνες:

Για παράδειγμα, έστω μισθωτός με καθαρό μισθό 2.000 ευρώ. Απασχολήθηκε κανονικά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αλλά βγήκε σε αναστολή τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2021. Για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα λάβει Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη του ύψους 500 ευρώ. Για τον Μάρτιο-Απρίλιο θα λάβει Δώρο Πάσχα από το κράτος ύψους 133 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή από τον εργοδότη του και το κράτος, θα λάβει το ποσό των 633 ευρώ.

Έστω εργαζόμενος με καθαρό μισθό 2.000 ευρώ, που βρέθηκε συνεχώς σε αναστολή στο 4μηνο Ιανουαρίου-Απριλίου. Θα λάβει Δώρο Πάσχα μόνο από το κράτος ύψους 267 ευρώ.

β) Μισθωτοί που εντάχθηκαν στο μηχανισμό «Συν-Εργασία» για 1 έως 4 μήνες:

Για παράδειγμα, έστω μισθωτός με καθαρό μισθό 2.000 ευρώ που απασχολήθηκε κανονικά τον Ιανουάριο, αλλά το 3μηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2021 έχασε το 50% του μισθού του, αλλά εντάχθηκε στη “Συν-Εργασία”. Δικαιούται από τον εργοδότη του Δώρο Πάσχα για όλο τον Ιανουάριο με βάση το 100% του μισθού του (250 ευρώ) και για το 3μηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου με βάση το 50% του μισθού του (375 ευρώ).

Συνολικά, από τον εργοδότη του θα λάβει Δώρο Πάσχα ύψους 625 ευρώ. Από το κράτος δικαιούται Δώρο Πάσχα ύψους 225 ευρώ.

Αθροιστικά, από εργοδότη και κράτος, θα λάβει 850 ευρώ.

γ) Μισθωτοί που βγήκαν σε αναστολή και εντάχθηκαν στη «Συν-Εργασία»:

Για παράδειγμα, έστω μισθωτός με 2.000 ευρώ που εργάστηκε κανονικά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο βγήκε σε αναστολή και τον Απρίλιο εντάχθηκε στη “Συν-Εργασία” (αφού ο μισθός του μειώθηκε κατά 50%).

Για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο δικαιούται Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη του ύψους 500 ευρώ. Για τον Μάρτιο (κατά τον οποίο βγήκε σε αναστολή) δικαιούται από το κράτος Δώρο Πάσχα 66 ευρώ.

Για τον Απρίλιο (κατά τον οποίο εντάχθηκε στη “Συν-Εργασία”) δικαιούται επιπλέον Δώρο Πάσχα από το κράτος ύψους 75 ευρώ.

Έτσι, αθροιστικά, το ποσό που θα λάβει ως Δώρο Πάσχα, από το κράτος και τον εργοδότη του, θα ανέλθει στα 641 ευρώ.

zygos gif 2020b
wind one adv
bbq stories2020
notakis adv
karnagioadv 2021
neratzoulis neo
bakaliko lagos
kera tours2019 adv
adv zuper service 2019
jooble