ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο χρέος | Mείωση 50 ποσοστιαίων μονάδων έως το 2025

Τι προβλέπεται για τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, σε ποιες βασικές αρχές θα βασιστεί η πολιτική δανεισμού το επόμενο διάστημαΣτοίχημα να μειωθεί το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2025 θέτει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Από το ιστορικό ρεκόρ του 2020 που το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε στο 205,6% του ΑΕΠ, οι εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών προβλέπουν να έχει μια μικρή μείωση το 2021 ώστε να διαμορφωθεί στο 204,8%.

Από το 2022 και μετά προβλέπεται σημαντική αποκλιμάκωσή του: το 2022 στο 189,5% του ΑΕΠ, το 2023 στο 176,7%, το 2024 στο 166,1% και το 2025 στο 156,9% του ΑΕΠ

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Οι τόκοι για το χρέος

Παράλληλα, οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα παραμείνουν σε επίπεδα κάτω των 5 δισ. ευρώ επί μια ολόκληρη 5ετία. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι στόχοι αναφορικά με τη στρατηγική διαχείρισης δημοσίου χρέους για τα επόμενα έτη, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 2018 και εξακολουθούν να ισχύουν τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μεσοπρόθεσμη βάση, συνοψίζονται στα ακόλουθα βασικά σημεία:

swell adv 2021

 • Κάλυψη των ετήσιων μεικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ε.Δ. μέσω μίας συνεχούς και μόνιμης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, βασιζόμενη σε μία αποτελεσματική στρατηγική εμπέδωσης σχέσεων εμπιστοσύνης και προσέγγισης επενδυτών.
 • Ενεργή διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημόσιου χρέους.
 • Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
 • Διαχείριση της βραχυχρόνιας ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, η συνεπής εκδοτική δραστηριότητα του Ελληνικού Δημοσίου κατά την τελευταία τριετία, οδήγησε σταδιακά στη συμπλήρωση της καμπύλης αποδόσεων τίτλων του Ε. Δ. σε όλο το φάσμα της και στην πλήρη χρονική επέκταση της φυσικής διάρκειάς της, παρέχοντας ταυτόχρονα όγκο και ρευστότητα στο σύνολο των εκδόσεων. Η τήρηση υψηλού ποσού συνολικών ταμιακών διαθεσίμων συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη χαμηλού κόστους χρηματοδότησης, ενώ θετική επίδραση στην πορεία των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά έχει η συνέχιση του έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων (“PEPP”) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τον Μάρτιο του 2022.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Η πολιτική δανεισμού

Η πολιτική δανεισμού για το επόμενο χρονικό διάστημα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Γνωστοποίηση με διαφανή τρόπο της ετήσιας στρατηγικής χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Διατήρηση της συνεχούς και μόνιμης παρουσίας του Ε.Δ. στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
 • Δημιουργία χώρου για εκδοτική δραστηριότητα.
 • Ολοκλήρωση της επανασύστασης και συνεχή επικαιροποίηση της καμπύλης αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων.
 • Έκδοση κρατικών ομολόγων με ικανό ποσό έκδοσης ώστε να θεωρούνται εκδόσεις αναφοράς (benchmarks) με όρους χωρών ευρωζώνης.
 • Διερεύνηση πιθανής έκδοσης «πράσινων ομολόγων» (green bonds).
 • Περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά ομολόγων.
 • Προσπάθεια μείωσης του περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου (spread) σε όλο το φάσμα της καμπύλης ώστε να προσεγγίσει αυτό των άλλων χωρών της ευρωζώνης.
 • Ενεργητική διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο δημοσίου χρέους, τόσο μέσω μίας πολιτικής ενεργούς διαχείρισης όσο και μέσω της εκδοτικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης.
 • Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου με την επενδυτική κοινότητα, οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων με εν δυνάμει μελλοντικούς επενδυτές και προσπάθεια περαιτέρω επέκτασης της επενδυτικής βάσης.
 • Τακτική επικοινωνία με τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με ταυτόχρονη παροχή του συνόλου της αναγκαίας και απαραίτητης πληροφορίας.
 • Επέκταση της υφιστάμενης ενεργούς διαχείρισης της βραχυχρόνιας ρευστότητας και των κρατικών ταμειακών διαθεσίμων καθώς και των διαθεσίμων του συνόλου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.


Σχετικά άρθρα

Back to top button