ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνεται η απασχόληση αλλά μειώνονται οι μισθοί

Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνεται πλέον στα 1.024 ευρώ (μικτά) τον μήνα, έναντι 1.060 ευρώ (μικτά) που ήταν το 2016. Η μείωση της τάξεως του 3,4%, ποσοστό που είναι ιδιαίτερα μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή οικονομία για το 2018, είναι ότι ο μέσος μισθός θα αυξηθεί κατά 1,5%, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα τους οικονομολόγους οι οποίοι δηλώνουν ότι με τόσο χαμηλές αυξήσεις είναι αδύνατο να διατηρηθεί βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωζώνης.

Γίνεται κατανοητό ότι η Ελλάδα ακολουθεί ακόμη και σε μία χρονιά, έστω και ασθενικής ανάπτυξης, αντίστροφη πορεία.

Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι η μεγάλη μάστιγα της ανεργίας, δείχνει έστω μερικώς να υποχωρεί. Βέβαια κυριαρχούν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ελάχιστοι είναι εκείνοι που βρίσκουν εργασία με πλήρη απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ το 2017 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, σε σχέση με το 2016.Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το 2016, κατά 121.913 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 7,16 %.

Συγκεκριμένα, το 2017 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437, ενώ το 2016 ανέρχονταν σε 1.702.524. Από τις 121.913 νέες θέσεις εργασίας, το 70% (86.120) είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% (35.793) μερικής απασχόλησης. Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44% ενώ το 2016 ήταν 68,28%, παραμένει δηλαδή σταθερό.

Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Από την απογραφή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα προκύπτει ότι κατά το 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2016, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151. Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2017, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15%.

Από τις 293.258 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 63% (184.879) είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% (108.379) μερικής απασχόλησης. Στο διάστημα 2014-2017, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 1.063.768 σε 1.248.647, δηλαδή κατά 17,37%. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του ενδεκάμηνου Ιανουαρίου– Νοεμβρίου 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 128.230 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση ενδεκάμηνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

614.044 εργαζόμενοι με μισθούς έως 600 ευρώ

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή 614.044 άτομα (ποσοστό 33,65%) αμείβονται με μικτούς μισθούς έως και 600 ευρώ το μήνα. Συνολικά το 64,27% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με μισθούς μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο ένα ποσοστό 15,82% αμείβεται με μισθούς που υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ μικτά το μήνα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close