ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έτσι θα γίνει το πάρκο μέσα στο Ελληνικό | Video

Πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού για το Πάρκο μέσα στο χώρο της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, τα έργα και οι εργασίες που δρομολογούνται στη Ζώνη Προστασίας των υποστέγων-μνημείων συντελούν στην δημιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου για την Αθήνα, στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των χαρακτηρισμένων μνημείων και στην αναβάθμιση της περιοχής, που με την ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσουν πόλο προσέλκυσης πλήθους τοπικών και υπερτοπικών επισκεπτών.

brands heaven2021

Στην προμελέτη, προβλέπεται η δημιουργία θεματικών πάρκων, διαδρομών και «πλατειών» στην περιοχή των τριών Υποστέγων του Πάρκου, κτίρια και κατασκευές υποστηρικτικές της λειτουργίας του Πάρκου, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης (χώροι υποδοχής και info point για τους επισκέπτες, «παρατηρητήρια», χώροι εξυπηρέτησης των επισκεπτών κλπ).

neratzoulis neo
Πηγή
ypodomes.com

Σχετικά άρθρα

Back to top button