Πολιτισμός

Εναρξη μαθημάτων στις σχολές της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας & Χερρονήσου

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι, παρά τίς λειτουργικές δυσκολίες καί τίς ἰδιαίτερες συνθῆκες πού ἔχουν δημιουργηθεῖ, μέ σκοπό τήν προστασία τῶν χώρων συναθροίσεως κοινοῦ στό σύνολο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας γιά τήν ἀποφυγή ἐπεκτάσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, οἱ Σχολές Βυ­ζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τηρουμένων τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας, πού προβλέπονται ἀπό τίς Ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας.

Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἀνα­γνω­ρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ἀριθμ. ΦΕΚ 1275, τ. 2, 71996/1879) καί διευθύνεται ἀπό τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ­κλησίας κ. Ἀντώνιο Πλαΐτη, πλαισιούμενο ἀπό ἐκλεκτούς συνεργάτες στη Νεάπολη, τόν Ἅγιο Νικόλαο, τά Μάλια, τήν Χερσόνησο καί τό Τζερμιάδο.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Ἡ φοίτηση στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἶναι πενταετής. Στό τέλος κάθε διδακτικοῦ ἔτους διεξάγονται προαγωγικές, πτυχιακές καί διπλωματικές ἐξετάσεις ἀπό ἐπιτροπή πού ὁρίζει τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

Οἱ σπουδαστές καί οἱ σπουδάστριες τῆς Σχολῆς, μετά τήν ἀποφοίτησή τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά ἀποκτήσουν πτυχίο ἤ δίπλωμα, μέ τό ὁποῖο μπο­ροῦν νά διδάξουν ὡς καθηγητές σέ μουσικά σχολεῖα ἤ ἀκόμα νά ἀποκατα­στα­θοῦν σέ ἄλλους ἐκπαιδευτικούς ὀργανισμούς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα ἤ νά στελεχώσουν τά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν.


Ἡ Σχολή Ἁγιογραφίας στεγάζεται σέ εἰδικά διαμορφωμένους χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Στή Σχολή διδάσκεται ἡ τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας τῆς Κρητικῆς Σχολῆς. Ὑπεύθυνος καί διδάσκαλος τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ π. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης.

kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos

Ἡ Σχολή Ξυλογλυπτικῆς στεγάζεται στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ κύριος Νικόλαος Μάνεσης. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, διά τῆς Σχολῆς αὐτῆς, συνεχίζει τήν παραδοσιακή τέχνη τῶν νιταδώρων πού γέννησε ὁ τόπος μας, τῶν ὁποίων τά περίτεχνα διάτρητα τέμπλα στολίζουν τούς Ἱερούς Ναούς μας.

Ὁ Ἁγιασμός τῶν ὡς ἄνω Σχολῶν θά τελεσθεῖ τή Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στίς 6.00 μ.μ., στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πόλεως Ἁγίου Νικολάου.

Σᾶς προσκαλοῦμε νά προσέλθετε νά φοιτήσετε στίς Σχολές αὐτές, προτρέποντες ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, κυρίως ὅμως νέους καί νέες νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Τεχνῶν καί νά ἀναδειχθοῦν συνεχιστές τῆς ἄφθιτης ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Σχετικά άρθρα

Back to top button