Macrame-Voulisma
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Ποτηράκι

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγιος Νικόλαος | Ξεκινούν οι προβολές στο REX – Πώς θα λειτουργήσει;

GMG

SKALA

LE DELICE ΣΕΡΓΙΑΝΙ Kosa

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου, ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 ξεκινούν οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών στο Κινηματοθέατρο REX για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 με την ταινία James Bond “No Time to Die”.

Tο Κινηματοθέατρο REX, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΝ, θα λειτουργεί ως εξής:

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Α) Αμιγώς για εμβολιασμένους χώρος κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τρίτη

Β) Μικτός για εμβολιασμένους και μη χώρος κατά τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους θεατές καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο, από την είσοδό τους και μέχρι την έξοδό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της προβολής. Παράλληλα, κατά την είσοδο και έξοδο των θεατών στο χώρο θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει διάλειμμα κατά την προβολή και οι θεατές θα πρέπει να είναι καθήμενοι και να παραμένουν στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της.

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 434753/14-09-2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Επικαιροποιημένες οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας κινηματογράφων δωδεκάμηνης δραστηριότητας» το οποίο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Covid-19 του Υπουργείου Υγείας, ισχύουν οι παρακάτω διακρίσεις όσον αφορά το χαρακτηρισμό των χώρων σε αμιγείς ή μικτούς:

Zuper Service

1) Αμιγείς χώροι

Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας αμιγούς κλειστού χώρου, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, ήτοι με κοινό προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο, με ποσοστό πληρότητας, ως εξής:

– Ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) πληρότητα.

  • Οι θεατές, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων από δώδεκα (12) ετών και άνω, εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του υπ.αριθμ 1 σχετικού, ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του υπ.αριθμ. 1 σχετικού συνδυαστικά προς:

[γ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό [α] και [β].

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή (εκτυπωμένα), είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.

  • Οι ανήλικοι θεατές ηλικίας από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του υπ. αριθμ. 1 σχετικού. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

2) Μικτοί χώροι

Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας μικτού κλειστού χώρου, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, ήτοι με κοινό αποτελούμενο από άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο καθώς και άτομα που προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) και με ποσοστό πληρότητας ως εξής:

– Πενήντα τοις εκατό (50%) πληρότητα.

Επιπλέον, στην περίπτωση των μικτών χώρων, απαιτούνται τα κάτωθι προληπτικά μέτρα:

  • Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως τέσσερις (4) καθήμενους.
  • Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται μαζί σε θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση. Άτομα τα οποία δεν έχουν προσέλθει μαζί δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις χωρίς κενό μεταξύ τους.
  • Οι θεατές, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων από δώδεκα (12) ετών και άνω, εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του υπ’ αρ. 1 σχετικού, ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του υπ’ αρ. 1 σχετικού ή

[γ] αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το οποίο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαραντα οκτώ (48) ωρών πριν την έναρξη του ζωντανού θεάματος – ακροάματος συνδυαστικά προς:

[δ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό [α] έως [γ]

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] έως [γ], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή (εκτυπωμένα), είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.

  • Οι ανήλικοι θεατές ηλικίας από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του υπ. αριθμ. 1 σχετικού. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button