Macrame-Voulisma
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Ποτηράκι

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Υπογραφή τριμερούς συμφωνίας για τη δημιουργία και λειτουργία Νέου Κέντρου Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

GMG

SKALA

LE DELICE ΣΕΡΓΙΑΝΙ Kosa

Νέο βήμα στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, αποτελεί η υπογραφή Τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη δημιουργία νέου «πράσινου» «Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων, Επιστημονικών Υπολογισμών και Ευφυούς Εξειδίκευσης «Κνωσός»» της ΕΔΥΤΕ στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο της κατανομής των δημοσίων υπολογιστικών «νεφών», η ΕΔΥΤΕ έχει οριστεί υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Νέφους για τον Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud),  φιλοξενεί δε ήδη σημαντικό μέρος του RE-Cloud στο υφιστάμενο Κέντρο Δεδομένων στην Κνωσό.  Η ΕΔΥΤΕ έχει ήδη εγκαταστήσει και λειτουργεί, σε χώρους που έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις εγκαταστάσεις της Κνωσού στο Ηράκλειο, κέντρο δεδομένων τροφοδοτούμενο από ενέργεια παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά.

GRUPPO ΧΡΥΣΟΣ

IN AND OUT

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Εκεί λειτουργούν και υποστηρίζονται από την ΕΔΥΤΕ ψηφιακές υπηρεσίες για τα νοσοκομεία της χώρας, εκσυγχρονίζοντας την αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων στον τομέα της υγείας και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών συνολικά.  Επιπλέον η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει ενεργά και διαθέτει καθημερινά τις απαραίτητες ψηφιακές υπηρεσίες, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων σε Data Centers και επιστημονικούς υπολογισμούς απαραίτητα για την λειτουργία της εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αξιοποιούνται από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα αίματος και από άλλους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας την συνολική εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πολιτών και συντελώντας στην ψηφιακή αναβάθμισή τους ανά την επικράτεια. Το νέο κέντρο δεδομένων, επιπρόσθετα της πλήρους κάλυψης των αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης για υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, θα λειτουργήσει και ως «Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων Κρήτης» προσφέροντας τις ως άνω υπηρεσίες και σε φορείς της περιφέρειας προς αμοιβαίο όφελος και από κοινού χρηματοδότηση.

Η εγκατάσταση και λειτουργία και του νέου Κέντρου Δεδομένων αποτελεί σημείο αναφοράς και επίκεντρο για όλη την Ελλάδα, συντελεί δε στην αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών. Η αξιοποίηση και γενικότερη ενδυνάμωση του συσσωρευμένου τεχνολογικού αποθέματος σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, θα λειτουργήσει ως παράδειγμα αποκεντρωμένης τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και ως αναπτυξιακό εργαλείο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και την περιφέρεια Κρήτης γενικότερα. Θα αναδειχθούν παράλληλες πρωτοβουλίες που σκοπό θα έχουν την αξιοποίηση της τεχνολογικής ενσωμάτωσης των νέων υποδομών και υπηρεσιών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μέσα από δράσεις με λειτουργικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο αλλά και θετική τεχνολογική και κοινωνική επίδραση.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Ο σύγχρονος σχεδιασμός του νέου Κέντρου Δεδομένων, θα προσφέρει «πράσινες» λύσεις στη λειτουργία του, επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής ΕΜΠ Στέφανος Κόλλιας, δήλωσε: «Η δημιουργία του νέου Κέντρου Δεδομένων αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δέσμευση της ΕΔΥΤΕ για δημιουργία, υποστήριξη, επέκταση και λειτουργία υφιστάμενων και νέων υποδομών κέντρων δεδομένων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με παράλληλη υποστήριξη της λειτουργίας τους με “πράσινη” ενέργεια, και στην συγκεκριμένη περίπτωση ενέργεια παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά, μειώνοντας σημαντικά το δείκτη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης εκπομπής αερίων θερμοκηπίου CUE (Carbon Usage Effectiveness). Η γεωγραφική του θέση με τις μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας ευνοούν την παραγωγή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών και το καθιστούν ένα ακόμη επιτυχημένο εγχείρημα της ΕΔΥΤΕ, επεκτείνοντας την πολυετή επιτυχημένη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη δημιουργία και λειτουργία υποδομών με περιβαλλοντική βιωσιμότητα και με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης».

Zuper Service

Ο Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΔΥΤΕ, Κοσμήτορας ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Νεκτάριος Κοζύρης δήλωσε:  «Μέσω του κέντρου δεδομένων στην Κνωσό, η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει ενεργά και διαθέτει καθημερινά τις απαραίτητες ψηφιακές υπηρεσίες, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων και επιστημονικούς υπολογισμούς απαραίτητα για την λειτουργία της εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες αξιοποιούνται από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, τα νοσοκομεία και κέντρα αίματος και από άλλους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας την συνολική εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πολιτών και συντελώντας στην ψηφιακή αναβάθμισή τους ανα την επικράτεια».

Ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής, Γεώργιος Κοντάκης δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με την πολύχρονη συνεργασία του με την ΕΔΥΤΕ είναι αποδεδειγμένα αρωγός στην από κοινού προσπάθεια της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό του τομέα της Υγείας. Η επέκταση της συνεργασίας αυτής ενδυναμώνει την κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου Κρήτης τόσο σε Περιφερειακό όσο και Εθνικό επίπεδο και το τοποθετεί στην αιχμή της τεχνολογίας από πλευράς υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κρήτης με τις πολύπλευρες δράσεις ανάπτυξης της Κρήτης, τις οποίες έχει υλοποιήσει αλλά και αυτές που έχει σχεδιάσει αποσκοπεί στην ανάπτυξη, την αειφορία αλλά και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος της κοινωνίας.  Στην κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια ανάπτυξης νέου Κέντρου Δεδομένων, τροφοδοτούμενου από νέο Φωτοβολταϊκό σύστημα, και  θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που θα αναπτύξει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα φιλοξενηθούν στο νέο κέντρο δεδομένων για να ενισχύσει   τις   υποδομές της για  το  πέρασμα στην ψηφιακή διακυβέρνηση.  Μέσα από το Κέντρο Δεδομένων επιβεβαιώνεται η στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας για τη μετατροπή της Κρήτης σε ένα πανευρωπαϊκό κόμβο έρευνας και καινοτομίας και την καθιέρωση του νησιού ως επιχειρηματικής και καινοτόμας ζώνης διεθνών προδιαγραφών».

Σχετικά με την ΕΔΥΤΕ

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.) είναι τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών, την σύνταξη και υλοποίηση την εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Κατέχει κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αξιοποιώντας εμπειρία 24 ετών λειτουργίας στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής και εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα που δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και πεδίων έρευνας με διεθνή παρουσία, προσφορά και αναγνώριση. Οι πρώτοι καθηγητές, καταξιωμένοι επιστήμονες που ήδη απολάμβαναν διεθνή αναγνώριση, αλλά και οι επόμενες γενιές, έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την καλλιέργεια της έρευνας, τόσο εντός του πανεπιστημίου όσο και σε σύνδεση με σημαντικά ερευνητικά κέντρα και εταίρους. Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει σταθερά σημαντικές θέσεις σε έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης πανεπιστημίων, ενώ κάθε χρόνο διευρύνει τη συμμετοχή του σε νέους, με στόχο μέσα από τη σύγκριση να προσφέρει στους φοιτητές του ένα σύγχρονο και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button