ΚΡΗΤΗ

Υπεγράφη η επαναλειτουργία της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής ΑσωμάτωνΜε Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε στην Π.Ε. Ρεθύμνου, ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό και το Δήμου Αμαρίου, καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας και συνεργασίας για την αξιοποίηση και αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές» καθώς και η επαναλειτουργία της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός και ο Διεύθυνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός που παραβρέθηκε στην υπογραφή, δήλωσε ότι στόχος είναι «να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της ερημοποίησης και των επιπτώσεων που έχει στην παραγωγή και την οικονομία της χώρας. Στέκομαι ιδιαίτερα στην προσπάθεια που θα κάνουμε για το Σφακιανό πρόβατο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο γηγενής φυλή με τις ιδιαιτερότητες της και μπορεί να δώσει μια προστιθέμενη αξία».

Για «ένα μεγάλο, εμβληματικό έργο που πρέπει να δούμε την επόμενη δεκαετία, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για όλη τη Μεσόγειο», έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης στις δηλώσεις του. «Πρέπει να αναδείξουμε τη κτηνοτροφία μας κι τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Ως Περιφέρεια δουλεύουμε στο στόχο αυτό και χρηματοδοτούμε με ένα εκατομμύριο ευρώ το συγκεκριμένο έργο. Δίνουμε 800.000 ευρώ για τη μελέτη και 200.000 για την περίφραξη και έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή».

swell adv 2021

Ο Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε πως έργα όπως η Σχολή Ασωμάτων, αλλά και η Σχολή στη Μεσσαρά και οι δομές του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» στα Χανιά, είναι έργα που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια, σε δομές που θα αναδείξουν την ποιότητα των προϊόντων μας για να έχουν ποιότητα, ταυτότητα και ανταγωνιστικότητα.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, στην περιοχή του οποίου γίνεται το έργο, σημείωσε: «Εκπροσωπώντας τον Δήμο Αμαρίου ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπέγραψα σήμερα, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιου Λιβανού ο οποίος παρακολουθεί στενά το θέμα,  την Προγραμματική Σύμβαση που αφορά το πλαίσιο συμφωνίας και συνεργασίας για την αξιοποίηση και αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων. Πλέον, έχοντας εξασφαλίσει τη παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων και των εκτάσεων της Σχολής και έχοντας συστήσει ήδη το Φορέα Υλοποίησης του έργου, την εταιρία με τίτλο «Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων», στην οποία συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη η Περιφέρεια Κρήτης, το Ίδρυμα ΕΛΓΟ Δήμητρα και ο Δήμος μας,  προχωρούμε στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση ενός έργου το οποίο θα ξεπερνά τα όρια της Κρήτης.

Ως επόμενο στάδιο, μέσα από χρήματα τα οποία έχει ήδη δεσμεύσει η Περιφέρεια Κρήτης, αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα, τόσο η περίφραξη του χώρου, όσο και η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών των κτιρίων που προβλέπονται από την οικονομοτεχνική μελέτη. Ως Δήμος Αμαρίου, όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η παραγωγή ανταγωνιστικών παραδοσιακών ποιοτικών προϊόντων από την αιγοπροβατοτροφία, τόσο της Κρήτης, όσο και της Ελλάδος, απαιτεί τεχνογνωσία στηριγμένη πάνω σε ερευνητικά αποτελέσματα. Κάτι το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει η δημιουργία του εν λόγω ερευνητικού κέντρου».

Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης

Σκοπός είναι η διατήρηση, αναβάθμιση και διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων της Περιφέρειας Κρήτης, την ερευνητική υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της αιγο-προβατοτροφίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων της, τη διαρκή διάχυση τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων για τη στήριξη της νησιώτικης κτηνοτροφίας – κτηνοτροφίας των ξηροθερμικών περιοχών. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές».

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης

Στο πλαίσιο της σύμβασης η Περιφέρεια Κρήτης θα αναλάβει στο σύνολό τους και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις τη χρηματοδότηση, τις μελέτες και την ευθύνη για την ανέγερση και τον εξοπλισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Έργου και ειδικότερα, βάσει της «Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Εφαρμογής για τη μεταφορά Καλών Πρακτικών στα πλαίσια του προγράμματος GRISI PLUS (Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS-Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας)», τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στα παραχωρηθέντα αγροτεμάχια του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωμάτων, μαζί με τον σχετικό για καθένα εξοπλισμό, θα είναι τα εξής (ενδεικτικά απαριθμούμενα): προβατοστάσιο, αιγοστάσιο, αίθουσα απογαλακτισμού – πάχυνσης, αμελκτήριο,  πολυλειτουργικός χώρος με χρήσεις εργαστηρίου τεχνητής σπερματέγχυσης και χώρου επιδεικτικού τυροκομείου, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, πολυλειτουργικός χώρος γραφείων διοικητικής υποστήριξης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας, βοσκοκέλι για τις ανάγκες φύλαξης της μονάδας, και αγροτική αποθήκη θερμοκηπιακού τύπου.

Επίσης, θα αναλάβει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την τουριστική προβολή, της επιστημονικής έρευνας με την επισκεψιμότητα και επιδειξιμότητα και την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων ως πιστοποιημένης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Ακόμα, θα συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης με δύο εκπροσώπους του και με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους και θα ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση. Θα συμβληθεί στη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Υλοποίησης της σύμβασης. Επιπλέον θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της (προσωπικό τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης), που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών η Περιφέρεια Κρήτης δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.


Σχετικά άρθρα

Back to top button