ΚΡΗΤΗ

Το πανεπιστήμιο Κρήτης ζητά την ίδρυση τμήματος Τουριστικών Σπουδών με έδρα το Ρέθυμνο

Αίτημα για την ίδρυση νέας σχολής στην πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου απευθύνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Το αίτημα αφορά στην ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, η οποία σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την λειτουργία του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, με έδρα το Ρέθυμνο.

Στην ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης αναφέρονται τα εξής:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης συζήτησε διεξοδικά και απεφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού η οποία σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την λειτουργία του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών με έδρα το Ρέθυμνο.Πρόκειται για μια καινοτόμο διεπιστημονική προσέγγιση που θα συνδυάζει και θα προωθεί την εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα των τουριστικών σπουδών αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων (Οικονομία, Πληροφορική, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, Φυσικό Περιβάλλον, Ιατρική κλπ) στα οποία το ΠΚ έχει ήδη συγκροτήσει εστίες αριστείας στα λειτουργούντα Τμήματά του.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να διαμορφώνουν την στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης, περιφέρειας, εθνικό ή διεθνές, συνυπολογίζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του φυσικού, κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, την κατάσταση των υπηρεσιών και δικτύων, την φέρουσα ικανότητα του συστήματος και τις διεθνείς τάσεις.

Ετικέτες

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close