ΚΡΗΤΗ

Το μέλλον του Ευρωπαικού ταμείου θάλασσας και αλιείαςΤελευταία ενημέρωση:

Τα θέματα που αφορούν το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για τη νέα Προγραμματική Περίοδο και το ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα για τα Απορρίμματα και τα Πλαστικά στη Θάλασσα εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα Γιώργος Αλεξάκης που προέδρευσε στην ενότητα για τα Θαλάσσια Θέματα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διάσκεψης των Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης (CRPM) που έγινε την Πέμπτη 21 Ιουνίου στην Εσθονία.

Ο κ. Αλεξάκης αναφέρθηκε στις νέες προτεραιότητες για το ΕΤΘΑ (EMFF) και συγκεκριμένα :

-Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

-Συμβολή στην ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

-Ενίσχυση της ανάπτυξης της Γαλάζιας Οικονομίας.

-Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και την εξασφάλιση ασφαλών, καθαρών και αειφόρα διαχειριζόμενων θαλασσών και ωκεανών.

Τόνισε ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία στις νέες προτάσεις και υπογράμμισε τις τέσσερις καταρχήν θετικές πτυχές.

-Το EMFF – ΕΤΘΑ παραμένει ως ειδικό αυτόνομο ταμείο, με κύριο άξονα την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

-Το νέο EMFF θα απλουστευθεί.

-Με το νέο ΕΤΘΑ, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και η αλιεία μικρής κλίμακας θα επωφεληθούν από ειδικά μέτρα στήριξης.

-Το νέο ΕΤΘΑ θα παράσχει στήριξη στη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, πέραν των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ωστόσο, υπάρχουν και στοιχεία που δεν είναι θετικά στις προτάσεις του ΕΤΘΑ.

Η κύρια κριτική που μπορεί να γίνει είναι ότι οι προτάσεις του ΕΤΘΑ δεν επιτρέπουν μια ισχυρότερη εταιρική συνεργασία με τις Περιφέρειες.

1)    Η Επιτροπή δεν εισήγαγε τη δυνατότητα καθορισμού επιχειρησιακών προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο σε κράτη μέλη που το επιθυμούν

2)    Οι Περιφέρειες επιζητούν να επεκταθεί η κοινή διαχείριση των προγραμμάτων. (Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει μείωση κατά 16% των μέτρων στην κοινή διαχείριση).

3)    Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν μόνο χρηματοπιστωτικά μέσα για τη στήριξη της υδατοκαλλιέργειας και τη μεταποίηση των προϊόντων.

4)    Το EMFF – ΕΤΘΑ θα πρέπει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση για την αγορά πλοίων, καθώς και τη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάσταση των κινητήρων των πλοίων. Στις προτάσεις του ΕΤΘΑ, τα μέτρα αυτά είναι δυνατά μόνο για την αλιεία μικρής κλίμακας

Ο Γιώργος Αλεξάκης που είναι και Αντιπρόεδρος της CRPM για τα Θαλάσσια Θέματα αναφέρθηκε στα βασικά συμπεράσματα από τη συζήτηση όπου συμφώνησαν όλες οι Περιφέρειες ότι τα παραπάνω στοιχεία απομακρύνουν τη διαχείριση του EMFF – ΕΤΘΑ από τις Περιφέρειες και από τις Τοπικές Κοινωνίες. Κύριος στόχος είναι η παρέμβαση και η συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από σήμερα και για το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να βελτιωθούν οι προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Επίσης, ο κ. Αλεξάκης, κατά τη συζήτηση του θέματος των Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ) διευκρίνισε ότι οι «άξονες» που φαίνονται στους αντίστοιχους χάρτες είναι μόνο γραμμές στο χάρτη και γραφιστικές απεικονίσεις και δεν αντικατοπτρίζουν καμία προσβασιμότητα και καμία υποδομή στα νησιά της Ελλάδας, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη.

Η Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM φιλοξενήθηκε στην μικρή επαρχιακή πόλη Παρνού της Εσθονίας, στη Βορειοανατολική Ευρώπη, όπου ενημερώθηκαν για τις Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Προϋπολογισμό 2020-7 και τις επιπτώσεις του στις Περιφέρειες.

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες δεν είναι ευχαριστημένες από τις ανακοινώσεις της Κομισιόν για τον ερχόμενο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 2020-7 διότι δεν απηχούν αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα και δηλώνουν ότι δεν είναι μια συζήτηση μόνο για περισσότερα χρήματα αλλά μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close