ΚΡΗΤΗ

Θα συσταθούν 25 τοπικές μονάδες υγείας σε ολόκληρη την Κρήτη

Η καθολική δωρεάν υγειονομική κάλυψη των πολιτών, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης, η εξωστρεφής λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η έμφαση στην πρόληψη, την αγωγή υγείας και την κοινοτικού τύπου φροντίδα, αποτελούν κομβική πολιτική προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας κινείται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος έχει ξεκινήσει συνεργασία με την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου και τον δήμο Ρεθύμνης για τη σύσταση και λειτουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας στην πόλη, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κρατικός προϋπολογισμός κ.ά.

Για την Περιφέρεια Κρήτης, με χρονικό ορίζοντα έναρξης τον Ιούνιο του 2017, προβλέπεται η δημιουργία 25 Τοπικών Μονάδων Υγείας σε όλους τους νομούς.

Αυτήν την περίοδο, ξεκινάει η αναζήτηση κατάλληλων χώρων για τη στέγαση των νέων αποκεντρωμένων δομών Τοπικών Μονάδων Υγείας, οι οποίες προβλέπεται να στελεχωθούν από προσωπικό 10 έως 12 ατόμων, που θα περιλαμβάνει γιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό.Οι συγκεκριμένες μονάδες θα λειτουργούν σε δύο βάρδιες, από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ κάθε Μονάδα θα έχει εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης περίπου 10.000 κατοίκους και θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φορντίδας Υγείας. Καίριας σημασίας είναι η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιτυχία του εγχειρήματος, τόσο με τη μορφή παραχώρησης κατάλληλων κτιριακών υποδομών, όσο και με την ανάπτυξη συνεργειών με τις κοινωνικές της υπηρεσίες στην κατεύθυνση της αναβαθμισμένης κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας προς τους δημότες.

Όπως έχει επισημανθεί από τον υπουργό Υγείας προς τους υπεύθυνους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ρέθυμνο «η αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας των μονάδων αυτών για την ανακούφιση της κοινωνίας και του Συστήματος Υγείας, απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Η βούληση του υπουργείου Υγείας είναι η συνεργασία αυτή να αποτυπωθεί σε προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με κύριο στόχο την επιτυχία της μεταρρυθμιστικής αυτής παρέμβασης για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες».

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close