ΚΡΗΤΗ

ΤΕΕ/ΤΑΚ: Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕ.Ν. κ. Σταθάκη για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»Τελευταία ενημέρωση:

Ανοικτή επιστολή με παρατηρήσεις για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη. Στην επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ επισημαίνονται αφενός τα προβλήματα που έχουν προκύψει και ζητείται η αύξηση των διατιθέμενων πόρων για το πρόγραμμα, να μπορούν να διορθωθούν αιτήσεις ενδιαφερομένων χωρίς ακύρωση της αίτησής τους και να θεωρηθούν ως οριστικά υποβληθείσες όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία λόγω τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Αναλυτικά το κείμενο της ανοικτής επιστολής του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον τη λειτουργία του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ».

Από τις πρώτες κιόλας ώρες εφαρμογής του προγράμματος διαπιστώθηκαν προβλήματα και δυσλειτουργίες καθώς τα κριτήρια αξιολόγησης δεν οδηγούσαν σε απόλυτη κατάταξη των αιτήσεων βάσει αντικειμενικών στοιχείων αλλά βάσει σειράς προτεραιότητας. Έτσι, αν και καταγράφεται στα θετικά του προγράμματος η άμεση δέσμευση του ποσού επιδότησης για κάθε αίτηση, λόγω των περιορισμένων πόρων που διατέθηκαν, το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ηλεκτρονικός «συνωστισμός» μέχρι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και μηχανικοί, περιμένοντας ώρες πάνω από το πληκτρολόγιο, να καταφέρουν να ενταχθούν ή να εντάξουν τους πελάτες τους.

Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω προβλήματα, αλλά συγχρόνως αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητά του σε ότι αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών του ήδη γερασμένου κτηριακού αποθέματος στη χώρα μας, που αδυνατεί να ανανεωθεί με ιδίους πόρους των ιδιοκτητών, καθώς και τη γενικότερη οικονομική «ανάσα» που προσδίδει στα οικοδομικά επαγγέλματα, θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα τα παρακάτω:

1.            Ο τουλάχιστον τριπλασιασμός συνολικού ποσού που έχει διατεθεί για το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» ανά Περιφέρεια, είτε από ευρωπαϊκούς ή κι από εθνικούς πόρους αν χρειαστεί,

2.            Η δυνατότητα υποβολής πρόσθετων στοιχείων ή διορθώσεων σε υποβληθείσες δηλώ-σεις, χωρίς την ακύρωση της αίτησης, και

3.            Να αποκατασταθούν άμεσα και να θεωρηθούν οριστικά υποβληθείσες, οι δηλώσεις πο-λιτών οι οποίοι αδικήθηκαν χωρίς να μπορούν είτε να υποβάλουν, είτε να ολοκληρώσουν την αίτησή τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λόγω τεχνικών προβλημάτων και στρεβλώσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ελπίζουμε τα αιτήματά μας αυτά να γίνουν αποδεκτά ώστε η συνέχιση του προγράμματος να είναι ομαλή και δικαιότερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Ιωάννης Χαρωνίτης

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close