HTML Tables

Σητεία: Το δημοτικό συμβούλιο της Σητείας είχε ψηφίσει κατά της παραχώρησης του όρου Μακεδονία

1Ανησυχώντας και βλέποντας τις εξελίξεις πριν την «γέννηση» του θέματος της ονομασίας των Σκοπίων, κάποια στελέχη του δημοτικού συμβουλίου Σητείας θέλησαν να προλάβουν τις εξελίξεις παίρνοντας μια σημαντική απόφαση.

Συγκεκριμένα στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 22/1/2018 έθεσαν θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, εκτός ημερήσιας διάταξης. Το σώμα δέχτηκε να το συζητήσει λόγω της σοβαρότητας και έτσι ο αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Τερζής προχώρησε στην εισήγηση του ψηφίσματος. Ο κ. Τερζής τεκμηρίωσε την διαχρονική σχέση της Κρήτης με την Μακεδονία και εν συνεχεία κατά πλειοψηφία το συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

Δείτε την απόφαση:

Αρ. Απόφ.  :  1/018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων.

Στη Σητεία και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας, ύστερα από την υπ’αρ. 188/17-1-2018 πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στο Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 23 και ονομαστικά οι:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Δρακάκης Ιωάννης, πρόεδρος 1.  Σφενδουράκης Γιάννης, γραμ.
 2. Βοβατζάκης Βασίλης 2.  Λογκάκης Κων/νος
 3. Χριστοδουλάκης Παύλος 3.  Μαριδάκης Γεώργιος
 4. Λεβεντέρης Χαράλαμπος 4.  Γαρεφαλάκης Θεοδόσιος
 5. Αντωνιδάκης Μιχάλης
 6. Λογκάκης Νίκος
 7. Σκαρβελάκης Γιάννης   ( οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
 8. Τερζής Λεωνίδας                                              προσκλήθηκαν νόμιμα)
 9. Λαντζανάκης Νίκος
 10. Φουρναράκη Γιάννα
 11. Κοζυράκης Νίκος
 12. Χατζηνάκης Γιάννης
 13. Φουντοραδάκης Μανώλης
 14. Σολιδάκης Νίκος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου  θέματος της Η.Δ.)
 15. Κατσαράκης Ιωάννης (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.)
 16. Καραμανωλάκης Νίκος
 17. Δημητροπουλάκης Πέτρος
 18. Καλαμπόκης Χριστόφορος
 19. Πλακαντωνάκης Νίκος, αντ/δρος
 20. Αϊλαμάκη Στέλλα
 21. Σαρίδης Χαράλαμπος
 22. Κιουπάκης Αλέξανδρος
 23. Καράμπελα Σταυρούλα

Επίσης επί συνόλου 31 κληθέντων προέδρων και εκπροσώπων τοπικών & δημοτικών κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:

 1. Πλατανάκη Ελένη, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Σητείας
 2. Γιαλεσάκης Εμμ. εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μ.Μουλιανών
 3. 3. Τσαγκαράκης Νικόλαος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Τουρλωτής
 4. Μαρκαντωνάκης Πέτρος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Καρυδίου
 5. Κεκερίδης Κων/νος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ζάκρου
 6. Ζερβός Πολυχρόνης, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μαρωνιάς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πατεράκης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα, καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Μανετάκη Αμαλία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το λόγο πήρε ο Δήμαρχος και είπε ότι η ΚΕΔΕ έχει βγάλει ανακοίνωση και ζητά από την ΠΕΔ Κρήτης να τοποθετηθεί πάνω στο Σκοπιανό. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων και ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ. Τερζή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τον αντιδήμαρχο να εισηγηθεί  το θέμα.

Ο κ. Τερζής παίρνοντας το λόγο είπε τα ακόλουθα:

Το διακύβευμα των ημερών είναι ισχυρό, όπως έχουμε καταλάβει όλοι μέσα από τα ΜΜΕ αλλά και όλες τις ενέργειες που γίνονται γύρω από το « Μακεδονικό» ή το «Σκοπιανό» όπως αρέσκονται κάποιοι να το αναγορεύουν. Καταγγέλλω την πρακτική των ΜΜΕ της εθνικής εμβέλειας όπου δεν παρουσίασαν τίποτα από το συλλαλητήριο που έγινε χτες στη Θεσσαλονίκη και συγκέντρωσε πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες κόσμο.

Μαγειρεύεται κάτι εις βάρος του ελληνικού λαού και της ελληνικότητας της Μακεδονίας.

Στη λογική αυτή καταθέτω ψήφισμα το οποίο θα σταλεί στην ΠΕΔ και στους φορείς και τις συλλογικότητες της περιοχής και προτείνω να οργανωθούμε όλοι οι δήμοι της Κρήτης προκειμένου να προκύψει ένα νέο συλλαλητήριο σε επίπεδο Κρήτης αφού η συμβολή της Κρήτης στον αγώνα της Μακεδονίας υπήρξε τεράστια.

Το κείμενο του ψηφίσματος να περιέχει τα ακόλουθα:

 • να μην υπάρχει ο όρος Μακεδονία καθώς και παράγωγό του στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων.
 • να τεθεί ως αδιαπραγμάτευτη θέση η αλλαγή του Συντάγματος του κράτους των Σκοπίων.
 • να απαλειφθούν οι διατάξεις που προσβλέπουν σε αλυτρωτικές θέσεις.
 • να απομακρυνθούν όλα τα σύμβολα και τα στοιχεία από την πλευρά των Σκοπίων που παραχαράσσουν την ιστορία και αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, καθώς πιθανή ύπαρξή τους θα συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.
 • σε περίπτωση εκτροπής από την απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992
 • να δοθεί το δικαίωμα στον ελληνικό λαό για να αποφασίσει με δημοψήφισμα.

Ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Καραμανωλάκης είπε: για λόγους συμπαράστασης στους δήμους της Μακεδονίας αλλά και επειδή έχουμε ιστορική ευθύνη στην παρούσα φάση, συμφωνώ να εκδώσουμε ψήφισμα και  συμφωνώ με το κείμενο που πρότεινε ο αντιδήμαρχος εκτός από το δημοψήφισμα για το οποίο διαφωνώ.

Η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Καράμπελα παίρνοντας το λόγο είπε: Η θέση μου ταυτίζεται με αυτήν του ΚΚΕ με το οποίο έχω εκλεγεί. Η ανακίνηση του Μακεδονικού ζητήματος εκ μέρους της Ελλάδας εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ αλλά και της ελληνικής αστικής τάξης η οποία έχει επενδύσει στα Σκόπια και θέλει να λυθεί το όνομα.

Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση με οποιοδήποτε γεωγραφικό προσδιορισμό που μπορεί να περιέχει τη λέξη Μακεδονία αρκεί αυτό να μη συνδέεται με αλυτρωτικές επιδιώξεις και αλλαγή συνόρων.

Και εδώ σαν Δ.Σ. πρέπει να καταγγείλουμε και τη στάση της Ν.Δ. η οποία συμπορεύεται με φασιστικές δυνάμεις (Χρυσή Αυγή) σε όλες αυτές τις μαζώξεις, αλλά και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που ενώ ο κυβερνητικός του εταίρος συμμετέχει στα συλλαλητήρια, υποκριτικά τώρα έχει αλλάξει θέση, σε σχέση με το παρελθόν που συμμετείχε σε αυτά, στα πλαίσια του πολιτικού τυχοδιωκτισμού του.

Εμείς δεν θεωρούμε ότι η επίλυση του προβλήματος και του ονόματος μπορεί να γίνει κάτω από την αιγίδα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και βέβαια δεν συμφωνούμε με ένα τέτοιο ψήφισμα, όπως δεν συμφωνούμε και με τα συλλαλητήρια που γίνανε  (και στο παρελθόν και τώρα) σε αντίθεση με άλλους που έχουν αλλάξει θέση.

Κιουπάκης: Καταρχήν δεν είμαι σίγουρος εάν αυτά τα θέματα είναι για το δημοτικό συμβούλιο και νομίζω ότι γίνεται πατριδοκαπηλία και στην Ελλάδα γενικότερα και εδώ μέσα. Προφανώς σε ότι αφορά συντάγματα, αλυτρωτισμό, σύμβολα όλοι θα συμφωνήσουμε, αλλά όσον αφορά το όνομα και το δημοψήφισμα εγώ δεν συμφωνώ ότι οι φωνές αυτού του τύπου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Φουντοραδάκης: θεωρώ ότι το θέμα υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του δ.σ. και θα συμφωνήσω με  το ψήφισμα μόνο εάν είναι ομόφωνο.

Σολιδάκης: Δεν συμφωνώ με την έκδοση ψηφίσματος και δεν συμφωνώ να εμπλακεί το δημοτικό συμβούλιο σε αυτό το παιχνίδι της ονοματολογίας.

Οι  κ.κ. Καλαμπόκης και Λαντζανάκης ψήφισαν Λευκό.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :

α) την ομόφωνη συναίνεση για συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

β) την εισήγηση του αντιδημάρχου

γ) τις διατάξεις των ν. 3463/06 και 3852/010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος σχετικά με το θέμα της ονομασία του κράτους των Σκοπίων:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.

Με αφορμή την αναγγελθείσα διαδικασία συνομιλιών για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

 • να μην υπάρχει ο όρος Μακεδονία καθώς και παράγωγό του στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων.
 • να τεθεί ως αδιαπραγμάτευτη θέση η αλλαγή του Συντάγματος του κράτους των Σκοπίων
 • να απαλειφθούν οι διατάξεις που προσβλέπουν σε αλυτρωτικές θέσεις.
 • να απομακρυνθούν όλα τα σύμβολα και τα στοιχεία από την πλευρά των Σκοπίων που παραχαράσσουν την ιστορία και αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, καθώς πιθανή ύπαρξή τους θα συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι κ.κ. Καράμπελα, Σολιδάκης και Φουντοραδάκης  ενώ Λευκό ψηφίζουν οι κ.κ. Κιουπάκης, Καλαμπόκης και Λαντζανάκης.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  1/2018

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη – ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Σητεία 23-1-2018

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δρακάκης

HTML Tables