Κρήτη

Ρέθυμνο | Τριπλοί ξύλινοι κάδοι απορριμμάτων σε 51 σημεία

Ο Δήμος Ρεθύμνης, εφαρμόζοντας την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου μας, πρωτοπορεί για την διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων.

Για πρώτη φορά τοποθετούνται στο Δήμο μας κάδοι για την ξεχωριστή συλλογή των πλαστικών, με σκοπό την αύξηση της ποσότητας και την βελτίωση της καθαρότητας των πλαστικών που συλλέγονται και την προώθηση της ιδέας της διαλογής των απορριμμάτων σε ξεχωριστούς κάδους.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Στo πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «INCIRCLE»  του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Med, στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης είναι εταίρος, έγινε η προμήθεια 153 ξύλινων κάδων μικροαπορριμάτων οι οποίοι τοποθετούνται σε 51 σημεία του Δήμου σε συστοιχίες των τριών κάδων έτσι ώστε να γίνεται διαχωρισμός:

  • των κοινών απορριμμάτων
  • των ανακυκλώσιμων (χαρτί, μέταλλο κ.α.) και
  • των πλαστικών.

Οι κάδοι φέρουν ειδική σήμανση για την ενημέρωση των πολιτών για το είδος των απορριμμάτων που θα τοποθετούνται στον καθένα.


Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα έχουμε 41 σημεία διαλογής (των τριών κάδων) στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου και 10 σημεία στο αμμώδες τμήμα παραλιών του Δήμου, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων οι οποίοι είχαν φθαρεί και ήταν κοινοί για όλα τα είδη των απορριμμάτων. Η αποκομιδή των νέων κάδων, έργο που θα υποστηρίξει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης,  θα γίνεται έτσι ώστε να διαχειρίζεται χωριστά και ορθά κάθε είδος αποβλήτου.

kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos

Παρακαλούμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν σωστά τους κάδους για τα αντίστοιχα μικροαπορρρίματα σύμφωνα με τη σήμανση. Τονίζουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους περιπατητές και τους λουόμενους και όχι για τοποθέτηση τσαντών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ελπίζουμε οι δημότες και οι επισκέπτες μας να συμβάλουν στη σωστή διαλογή – διαχωρίζοντας τα ανακυκλώσιμα και ιδιαιτέρως τα πλαστικά τοποθετώντας τα στους αντίστοιχους κάδους- ενισχύοντας την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή.


Σχετικά άρθρα

Back to top button