ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Σύστημα για την συλλογή και ανακύκλωση τηγανόλαδου

Σύμβαση για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων) υπέγραψε ο δήμος Ρεθύμνης.

Η σύμβαση αφορά τη συλλογή των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων από συγκεκριμένα σημεία συλλογής τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία του Ρεθύμνου και τη μεταφορά τους ή και την επεξεργασία τους σε νόμιμα λειτουργούντες χώρους αποθήκευσης ή επεξεργασίας.

caffeine adv 2021

Το νέο αυτό καινοτόμο σύστημα λειτουργεί πιλοτικά εδώ και ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης, τη Δ/νση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί 30 συνολικά «έξυπνοι» κάδοι για την ανακύκλωση τηγανόλαδου, κίτρινου χρώματος, σε κοινόχρηστους χώρους, στην πόλη αλλά και σε επιλεγμένους οικισμούς ώστε το νέο δίκτυο συλλογής να έρθει κοντά σε περισσότερους πολίτες και να αυξηθεί η κάλυψη για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

neratzoulis neo

Το νέο σύστημα προβλέπεται να επεκταθεί και να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 CIVITAS Destinations, στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Ρεθύμνης και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και της αναδόχου εταιρείας η οποία αναδείχθηκε κατόπιν δημοπρασίας.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσίασε τη μέχρι σήμερα λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των κάδων ανακύκλωσης τηγανέλαιων με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την αρχή της πιλοτικής εφαρμογής του στο Ρέθυμνο.

Όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου Κρήτης, βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η βελτιστοποίηση του δικτύου συλλογής με την εισαγωγή έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης που θα κάνουν πιο αποδοτική την διαχείριση του συγκεκριμένου απόβλητου. Οι νέοι κάδοι φέρουν ειδικό αισθητήρα (smart sensor), ο οποίος αποστέλλει στοιχεία σε διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης για το ποσοστό πληρότητας του κάδου, τη θερμοκρασία, τη θέση και άλλα χρήσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Ο στόχος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων είναι η βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ. Η δράση εντάσσεται στην πρωτοβουλία «COMPOSE – Rural Communities engaged with positive energy», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED.

Το COMPOSE προβλέπει την υλοποίηση 15 πιλοτικών δράσεων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή καλών πρακτικών στις συμμετέχουσες χώρες, μία εκ των οποίων σχετίζεται με «έξυπνες» εφαρμογές στα συστήματα συλλογής Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ), στον Δήμο Ρεθύμνης και την αξιοποίησή τους προς βιοντίζελ.

Tο Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο συντονιστής των τριών επιδεικτικών έργων του COMPOSE στην Ελλάδα και ο αρμόδιος φορέας για την διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας και μοντέλου αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και για την τεχνική καθοδήγηση όλων των πιλοτικών δράσεων στις 11 χώρες. Στο COMPOSE, ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button