ΚΡΗΤΗ

Η προώθηση της «γαλάζιας» ανάπτυξης σε σύσκεψη επιστημόνων με την συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης

H προώθηση της «γαλάζιας» ανάπτυξης και ειδικότερα της «γαλάζιας» βιοτεχνολογίας συζητήθηκε σε συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με επιστήμονες και συγκεκριμένα: Από το Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) συμμετείχαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών  (ΙΘΑΒΒΥΚ) του ΕΛΚΕΘΕ και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ  Αντώνης Μαγουλάς και ο Δ/ντής Ερευνών του ΙΘΑΒΒΥΚ και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΘΑΒΒΥΚ,  Γιώργος Κωτούλας του Γάλλου Καθηγητή του Παν/μίου του Παρισιού (Sorbonne Universités) και  Δ/ντής του Σταθμού Θαλασσίων Ερευνών του Roscoff (Περιφέρεια Βρετάνης)  Bernard Kloareg και του ερευνητή στον ίδιο Σταθμό και συντονιστή του Τομέα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Pierre Colas.

Στη συνάντηση στη Περιφέρεια Κρήτης παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών-Διεθνών θεμάτων Γιώργου Αλεξάκη, στο πλαίσιο της επίσκεψης των δύο Γάλλων επιστημόνων στο ΙΘΑΒΒΥΚ, εξετάστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των δυο φορέων στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής EMBRC (European Marine Biological Resource Centre), στην οποία συμμετέχουν και τα δύο ιδρύματα, αποτελώντας ιδρυτικά μέλη της.

Οι ερευνητές που συμμετείχαν ανέλυσαν τη μεγάλη σημασία που έχει η υποδομή αυτή για την ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη των παραθαλάσσιων περιφερειών, ιδιαίτερα στον κλάδο της Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας, που αποτελεί ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς.

Αναφέρθηκαν επίσης στην πρόσφατη έγκριση της εθνικής ερευνητικής υποδομής «Κέντρο για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων» (ΚΕΘΑΠ), η οποία χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα με 4 εκ. ευρώ από τη ΓΓΕΤ / ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ. Η υποδομή αυτή, η οποία συνδέεται στενά με την υποδομή EMBRC αποτελώντας κατά βάση τον «εθνικό κόμβο» της, προωθεί αποφασιστικά τον τομέα της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» στην Περιφέρεια.Συγχρόνως ενισχύει  τη συνεργασία μεταξύ των φορέων του ερευνητικού οικοσυστήματος της Κρήτης, αφού το σύνολό τους συμμετέχει σε αυτή. Συζητήθηκαν επίσης τα μοναδικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κρήτη και ειδικότερα η περιοχή του Ηρακλείου για την προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας. Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα  με τη δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου καθώς και με αξιοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κρήτης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ελάχιστες άλλες Περιφέρειες της Ευρώπης διαθέτουν αντίστοιχα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Βιοτεχνολογίας, άρα η Κρήτη μπορεί να πρωτοπορήσει. Τέλος συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών Κρήτης και Βρετάνης με την ανταλλαγή επισκέψεων, καθώς και με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close