ΚΡΗΤΗ

Περιφέρεια Κρήτης | Χρηματοδότηση για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένωνΤη χρηματοδότηση της δράσης που αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στη Κρήτη, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές».

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 190 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερωνεργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας εν γένει.

Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται:

swell adv 2021

  • η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού στον νέο οικονομικό χάρτη, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητάτων θέσεων εργασίας και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές
  • Η δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη διαθρωτικές αλλαγές της οικονομίας ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής Οικονομίας
  • Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας
  • Η εξοικείωση των εργαζομένων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας

Το έργο αφορά σε προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Τα αντικείμενα κατάρτισης – πιστοποίησης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

  1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing
  2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
  3. Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης
  4. Πωλητής -Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου
  5. Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικό τομέα


Σχετικά άρθρα

Back to top button