ΚΡΗΤΗ

Οι εκλογές στην ΛΕΜΑΝ για την ανάδειξη προέδρου

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι οι εκλογές της λέσχης θα διεξαχθούν την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 από τις 10.00 έως τις 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου 4726/2020 – ΦΕΚ 181/Α/18-9-2020. Ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει στο άρθρο 2/παρ.5 ότι:

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι.

Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.

Αυτό σημαίνει εν ολίγοις ότι όποιος επιθυμεί να εκλεγεί πρόεδρος του Δ.Σ της λέσχης μας, θα πρέπει να υποβάλλει υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι σύμβουλοι τους οποίους προτείνει να τον πλαισιώσουν στο νέο Δ.Σ και ότι στο ψηφοδέλτιο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 3 γυναίκες.

kingeight 2021a neratzoulis neo bakaliko lagos

ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ Δ.Σ της ΛΕ.Μ.Α.Ν

Σχετικά άρθρα

Back to top button