ΚΡΗΤΗ

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν, ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και επαγγελματίες, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείο Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η Σχολή Αρχιτεκτόνων προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» σε δύο ειδικεύσεις:

Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»
Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».

Οι σπουδές είναι διετείς και περιλαμβάνουν διδασκαλία από έδρας, εργαστήρια, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών καθώς και  εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Και οι δύο ειδικεύσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που προσφέρει η Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό αλλά και επαγγελματικό βασισμένες στην διεπιστημονικότητα παρέχουν στους αποφοίτους τους  ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Περισσότερες πληροφορίες: στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.arch.tuc.gr και
https://goo.gl/YkNR7Z .

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» .

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) υποψηφίους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 στη διεύθυνση [email protected] (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ (http://www.mred.tuc.gr/5614.html). Στην ίδια αίτηση θα συμπληρώσουν και σύντομη περιγραφή (από μισή έως μία σελίδα) σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να υποβάλλουν την αίτηση, καθώς και την κατεύθυνση στην οποία θα επιθυμούν να εξειδικευτούν. Σε περίπτωση που τα επισυναπτόμενα αρχεία έχουν ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος (μεγαλύτερο από 16 Megabyte), θα πρέπει οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής. 
Στο Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται δίδακτρα.

Στοιχεία επικοινωνίας: 28210 37657 Ειρήνη Μαρεντάκη (Γραμματέας Σχολής)
28210 37657 Νίκη Παντελάκη (Υπάλληλος Γραμματείας) 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: mred.tuc.gr

Ετικέτες

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close