Nbaxevanis

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ

Λασίθι: Πρόσκληση για μετατροπή υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας σε άλλη κατηγορία

BOX CAFE
Τεντοτεχνική

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Kosa

Με σχετική απόφαση, βάση της κείμενης νομοθεσίας, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια σε άλλη κατηγορία, και συγκεκριμένα:

 • Στην έδρα Δ. Αγίου Νικολάου για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
 • Στην έδρα Δ. Ιεράπετρας για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ) και τη μετατροπή δύο (2) αδειών ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ σε ΕΔΧ-ΤΑΞΙ
 • Στην έδρα Σητείας για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
 • Στην έδρα Οροπεδίου Λασιθίου για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).

να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 12 Μάϊου 2023 και ώρα 14:00.

“IN_AND_OUT

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για τις οποίες ζητείται η μετατροπή των υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ ) καθώς και η μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ σε ΕΔΧ  ΤΑΞΙ.

Οι έδρες των ΕΔΧ αυτοκινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθμ. 84/2012 (ΦΕΚ 2080/ Β/ 4-7-12) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

Mechanical Solutions

Α) Δήμος Αγίου Νικολάου

Β) Δήμος Ιεράπετρας

Γ) Δήμος Σητείας

Δ) Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

Αρμόδια υπηρεσία κατάθεσης των αιτήσεων για άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου, με έδρα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ορίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του καθώς και φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και  τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλη κατηγορία πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 του Ν. 4070/2012:

Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Να έχουν υπηκοότητα κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/2012.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/2012. Δηλαδή για τις Α.Ε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Επεξεργασία αιτήσεων – ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η αρμόδια υπηρεσία μετά το πέρας κατάθεσης των αιτήσεων θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων μετατροπής υφιστάμενης άδειας σε άλλη κατηγορία.

Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) κατ’ αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός των αιτούμενων αδειών.

Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (www.yme.gr) .

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αιτησαμένων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που ορίζεται με την απόφαση του Περιφερειάρχη διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 7 του Ν. 4070/12 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης των καταλόγων των κληρωθέντων από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, θα εκδοθεί απόφαση με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα κάθε δικαιούχου η μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ  ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ) καθώς και η μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ σε ΕΔΧ  ΤΑΞΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκτός των δικαιολογητικών 1 & 2 του πίνακα (Β).

(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π,Ε Λασιθίου και βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας)

(Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
 3. Φορολογική ενημερότητα
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης
 5. Φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας.

(Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δεν δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή Δικηγόρο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και του διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου ή νομίκου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε..
 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 108 του Ν. 4070/12.

Δηλαδή για τις Α.Ε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

5. Φορολογική ενημερότητα
6. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης
7. Φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button