ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων


Τελευταία ενημέρωση:

Με στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις, θα τρέξει στην Περιφέρεια Κρήτης η Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της προγράμματος.

Κρήτη: Πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων 2

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν τους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Τουρισμός, Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες, Χονδρικό – Λιανικό Εμπόριο, Υλικά – Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ και η ηλεκτρονική υποβολή των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 12 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 12 Μαΐου.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε πράξη ανέρχεται στα 15.000 ευρώ και θα αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ (που θα παρασχεθούν από έναν έως τρεις προμηθευτές της επιλογής του δυνητικού δικαιούχου). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Διευκρινίζεται ότι κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής με μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης σε όλη τη διάρκεια της δράσης.

CNA Team

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από τις 7 Σεπτεμβρίου του 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα

Close
Close