ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Πράσινο φως στην κοινοπραξία για το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Tο Υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση αξιοποίησης του νέου διεθνούς αεροδρομίου Καστελίου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, έδωσε το πράσινο φως στην κοινοπραξία, η οποία κατέθεσε την μοναδική προσφορά για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και έκανε αποδεκτό το φάκελο τον οποίο κατέθεσε.

caffeine adv2020b

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Το Υπουργείο, διαπιστώνει την πληρότητα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 της διακήρυξης του φακέλου Α της προσφοράς της διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων με την επωνυμία «Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ ΑΕ- GMR Airports Limited” που απαρτίζεται από τους υποφακέλους Α1 (δικαιολογητικών συμμετοχής) και Α2 (χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας), όπως ο φάκελος Α αυτής διευκρινίστηκε / συμπληρώθηκε κατ’άρθρο 24.5 της διακήρυξης.  

neratzoulis neo

Ο διαγωνιζόμενος, με την επωνυμία «Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited» και με διακριτικό τίτλο «ARIADNE AIRPORT GROUP», η οποία υπέβαλλε εμπρόθεσμα προσφορά για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διευθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών του συνδέσεων», γίνεται αποδεκτός στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, δεδομένου ότι καλύπτει όλες τις επί ποινή αποκλεισμού και μη απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-
Back to top button