ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Αυτά είναι τα ποσά για την κάλυψη αναγκών των δήμων λόγω κορωνοϊού

Κατανομή, συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00 €, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και ειδικότερα:

caffeine adv2020b

α) για το ποσό των 50.000.000,00 €, από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 €, από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των Δήμων» (Νο 33-05-0098).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΔΩ

neratzoulis neo

CNA Stream

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
Back to top button