ΚΡΗΤΗ

Ιστρον Καλού Χωριού: Εγκρίθηκε η μελέτη για την αστική οδό εντός του οικισμού

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚ ΑΕ της 18/09/2018 εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η Προκαταρκτική Μελέτη Αστικής Οδού εντός οικισμού Ίστρον –Μελέτη Ισόπεδων Κόμβων. Η μελέτη διατύπωσε δύο εναλλακτικές προτάσεις από τις οποίες επιλέχθηκε η πρώτη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του ΟΑΚ.

Συγκεκριμένα, σε μήκος περίπου 2 χλμ σε όλο το μήκος του αστικού ιστού του οικισμού Ίστρον, προτείνεται ο δομικός διαχωρισμός των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, πρόβλεψη λωρίδων στάθμευσης, κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν και πρόβλεψη ποδηλατόδρομου στη νότια πλευρά του οικισμού. Με την παρέμβαση αυτή αξιοποιείται πλήρως όλος ο διατιθέμενος χώρος μεταξύ των γραμμών απαλλοτρίωσης.

Ταυτόχρονα προτείνονται τέσσερις κυκλικοί κόμβοι  για την εξυπηρέτηση των βασικών οδικών αξόνων αλλά και για την εξυπηρέτηση των αναστροφών που θα είναι πλέον απαραίτητες λόγω της κεντρικής νησίδας που θα κατασκευαστεί.

Με την παραπάνω πρόταση εξασφαλίζεται η αύξηση της οδικής ασφάλειας εντός του οικισμού, αλλά και η γενικότερη αισθητική αναβάθμιση της περιοχής μέσω της κατασκευής πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου.Μετά την έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης θα ακολουθήσει η εκπόνηση της Οριστικής και της Περιβαλλοντικής μελέτης.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close