Macrame-Voulisma
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Ποτηράκι

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πιθανότατα ο πιο πλούσιος Δήμος με την μεγαλύτερη περιουσία

GMG

SKALA

LE DELICE ΣΕΡΓΙΑΝΙ Kosa

Οι περισσότεροι Δήμοι της Ελλάδας αναζητούν χρήμα για να κάνουν έργο και… δε βρίσκουν. Στο Ηράκλειο, τουλάχιστον το πρόβλημα δεν είναι η μη ύπαρξη χρήματος – αυτό υπάρχει και πολύ μάλιστα. Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 45 εκατ. Ευρώ, ένα τεράστιο ποσό για ένα δημόσιο οργανισμό, ειδικά την περίοδο της κρίσης.

Το Ηράκλειο , πιθανότατα ο πιο πλούσιος Δήμος με τεράστια περιουσία

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Όπως φαίνεται και στον Ισολογισμό του 2016, ο Δήμος Ηράκλειου, είναι εύρωστος οικονομικά και με ελάχιστες υποχρεώσεις. Είναι ένας πλούσιος Δήμος! Και όχι απλώς πλούσιος, αν κρίνουμε από την εικόνα εσόδων, εξόδων, αποθεματικού και παγίων, σε συνδυασμό με το μικρό (και αυτό κυρίως μακροπρόθεσμο) χρέος, πιθανότατα είναι ο πλουσιότερος Δήμος στην Ελλάδα!

Η περιουσία του Δήμου Ηράκλειου φτάνει στο μισό δισ. ευρώ (500 εκατ.) σε πάγια στοιχεία, δηλαδή οικόπεδα, πλατείες, πάρκα, δρόμους, κτήρια και εγκαταστάσεις, αλλά και μηχανήματα, μεταφορικά μέσα κ.λπ.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Αν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε και τις πολύ μεγάλες περιουσίες που διαθέτουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις και κυρίως η ΔΕΥΑΗ και η ΔΕΠΤΑΗ, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Η οικονομική εικόνα του Δήμου Ηρακλείου γίνεται ακόμη πιο… ρόδινη, αν δούμε τις υποχρεώσεις του (σε δανεισμό κ.λπ.). Έχει ελάχιστες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,7 εκατ. ευρώ και μακροπρόθεσμες, δηλαδή πληρωτέες σε ορίζοντα πολλών ετών, 26,7 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις του κατά δημοτών και άλλων έχουν υπόλοιπο μόνο 21,16 εκατ. ευρώ, που συνάγονται μετά από την αφαίρεση των προβλέψεων.

Zuper Service

Τι γίνεται με τα έσοδα στο Δήμο Ηρακλείου

Όσον αφορά στα έσοδα, ο Δήμος Ηρακλείου επιχορηγείται κάθε χρόνο με ένα ποσό περί τα 40 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ τα ίδια έσοδά του – εισπράξεις από δασμούς, τέλη και άλλες πηγές – ξεπερνούν τα 40 εκατ. Τα έξοδά του, δε, κυμαίνονται μεταξύ 65 και 75 εκατ. ευρώ.

Οπότε τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η/12/2016 ήταν 40,44 εκατ. ευρώ, κατατιθέμενα σε τράπεζες, από τις οποίες λαμβάνει πιστωτικούς τόκους πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ. Να σημειώσουμε ότι παρέλαβε το 2014 περί τα 20-25 εκατ. από την προηγούμενη δημοτική Αρχή. Σήμερα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Ηρακλείου ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ, έχουν δηλαδή σχεδόν διπλασιαστεί.

 

Μια τολµηρή πρόταση : Διαγραφή και ρύθµιση χρεών των δηµοτών

Από τα οικονοµικά στοιχεία φαίνεται ότι οι ληξιπρόθεσµες και µη οφειλές των δηµοτών ΔΕΝ αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι οι δηµότες πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο κάποιος που γνωρίζει µπορεί να παρατηρήσει ότι για το 2016 οι οικονοµικές υπηρεσίες του Δήµου έχουν αποσβέσει το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ και το 2015 απόσβεσαν το ποσό των 10,5 εκατ. Δηλαδή πρόβλεψαν και µετέφεραν από τις απαιτήσεις του Δήµου τα παραπάνω ποσά στις ζηµίες του Δήµου επειδή προφανώς θεωρούν ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εισπραχθούν.

Βάσει του ισολογισµού της 31ης/12/2016, στο Δήµο Ηρακλείου οι απαιτήσεις, δηλαδή τα χρέη των δηµοτών, επιχειρήσεων κ.λπ., έφταναν τα 96,8 εκατ. ευρώ, ενώ την 31η/12/2015 ήταν 96,3 εκατ. ευρώ. Όµως υπάρχει συνολική απόσβεση των παραπάνω απαιτήσεων κατά 76 εκατ. ευρώ και αφαιρουµένων αυτών αποµένουν καθαρές απαιτήσεις του δήµου µόλις 20,7 εκατ. ευρώ.

Είναι ίδια περίπτωση µε τα χρέη των Ελλήνων προς το δηµόσιο. Λέµε ότι οφείλουν 100 δισ. ευρώ και άντε να εισπράξουν γύρω στα 10.  Εδώ θέλει τόλµη και αποφασιστικότητα του δηµάρχου, της αντιπολίτευσης και του δηµοτικού Συµβουλίου, να προβούν σε γενναίο “κούρεµα”, σε ρυθµίσεις µε προϋποθέσεις, ή ακόµη και διαγραφή των οφειλών σε αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη και δεν µπορούν ούτε να ζήσουν.

Ποιο το νόηµα όταν το 80% αυτών των χρεών έχουν αποσβεστεί και έχουν µεταφερθεί νόµιµα στις ζηµίες… Ποιο το νόηµα ο δήµος Ηρακλείου να κυνηγά δηµότες για 96,8 εκατ. ευρώ, όσο και οι ονοµαστικές απαιτήσεις;  Βέβαια τα δηµόσια οικονοµικά έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά λύση µπορεί να βρεθεί.

Έχουν κάθε λόγο να το µελετήσουν διεξοδικά όλοι µαζί και να πρωτοπορήσουν.

Τα νοµικά και άλλα θέµατα που θα χρειαστεί να ξεπεραστούν µπορεί να τα αντιµετωπίσει η δηµοτική Αρχή. Θα βρει τρόπο, αρκεί να υπάρχει βούληση και αποφασιστικότητα.

Αυτή θα είναι µια πρωτοποριακή, για όλη την Ελλάδα, κοινωνική παρέµβαση και απάντηση στην κρίση.  Όλοι, δηµοτική Αρχή και αντιπολίτευση, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αυτήν την τοµή, Ωρος όφελος των δηµοτών.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί και η συνολικότερη ευθύνη όλων των δηµοτικών παρατάξεων, όχι µόνο στην έλλειψη οράµατος την οποία θα µπορούσε να αναστρέψει, αλλά και στον πληµµελή έλεγχο που ασκεί στη δηµοτική Αρχή για τον τρόπο που χειρίζεται τα  χρήµατα που εισπράτει, µεταξύ άλλων, από το υστέρηµα των δηµοτών, χρήµατα που δεν αξιοποιεί προς όφελός τους.

Ποιες οι ανάγκες του Ηρακλείου και ποια έργα θα μπορούσαν να μπουν σε προτεραιότητα

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κάποιος ότι μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου του δήμου Ηρακλείου παραμένει χωρίς συντήρηση. Μιλάμε για δρόμους που ομοιάζουν με… σεληνιακό τοπίο, γεμάτοι λακκούβες. Δρόμοι που καταστρέφουν τα αυτοκίνητα των δημοτών,  οι οποίοι δεν έχουν λεφτά για επισκευές.

Να συνεχίσουμε με τη “σκληρή καθημερινότητα”: Τα μηχανήματα έργων της Υπηρεσίας Καθαριότητας παραμένουν στη μεγάλη τους πλειονότητα πεπαλαιωμένα. Τα μηχανήματα με τα οποία εκτελεί απαραίτητες εργασίες ο Δήμος είναι… αρχαιολογικής αξίας.

Η αναγκαία εδώ και χρόνια παρέμβαση στην περιοχή του κόμβου Μπεντεβή. Σε επίπεδο αναπλάσεων θα μπορούσε κάλλιστα η δημοτική Αρχή να είχε προχωρήσει και στο άλλο μισό της ανάπλασης της πλατείας Κορνάρου. Η ανάπλαση των ενετικών τειχών, που μετά τις παρεμβάσεις της προηγούμενης δημοτικής Αρχής έχει βαλτώσει πλήρως. Κι αυτό παρότι υπάρχουν μελέτες για το παραλιακό μέτωπο των τειχών και των Νεωρίων.

Ακόμη αγνοείται συστηματικά η προσαρμογή των ενεργοβόρων κτηρίων, εγκαταστάσεων και φωτισμών σε δρόμους και πλατείες σε φιλικά στο περιβάλλον, με τεράστια εξοικονόμηση για τους δημότες. Επίσης, ο Δήμος, θεωρούν πολλοί, θα μπορούσε κάλλιστα να αναπροσαρμόσει την κοινωνική του πολιτική, όπως π.χ. στους παιδικούς σταθμούς, με φόντο τις χρεώσεις για τα τροφεία, είτε μειώνοντάς τα είτε καταργώντας τα. Σήμερα οι δημότες αναγκάζονται να πληρώνουν μεγάλα ποσά για τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, την ώρα που τα νοικοκυριά στενάζουν εξαιτίας της έλλειψης χρημάτων.

Την ίδια έρευνα, βάσει ισολογισμών, θα ακολουθήσουμε και σε άλλους Δήμους της Κρήτης τις επόμενες εβδομάδες.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button