ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Active Citizens Fund

12εκ. ευρώ από τις χώρες του ΕΟΧ για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτώνTο πρόγραμμα των EEA Grants για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών με την ονομασία Active Citizens Fund παρουσιάστηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου.Στην εκδήλωση την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα ο οποίος επεσήμανε ότι, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα δράσεις για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Εκ μέρους των δωρητριών χωρών – της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν – χαιρετισμό απηύθυνε η κυρία Πολυξένη Αναστασίου, EEA and Norway Grants Officer της Πρεσβείας της Νορβηγίας.Εκ μέρους του διαχειριστή του προγράμματος, χαιρετισμό απηύθυνε η κυρία Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 80 εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι δήμων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακολούθησαν δυο εργαστήρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων ΜΚΟ για τη συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund, με αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψήφιους φορείς της κοινωνίας των πολιτών για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα). Στο σύνολό του, περιλαμβάνει έξι ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος (open calls), ως εξής:

  1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων: προθεσμία υποβολής προτάσεων η 21 η Ιουνίου 2019 και διαθέσιμη χρηματοδότηση 2.904.000 €
  2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών: προθεσμία υποβολής προτάσεων η 21 η Ιουνίου 2019 και διαθέσιμη χρηματοδότηση 1.970.000 €
  3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά: θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2019
  4. Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2019
  5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας: θα ανακοινωθεί εντός του 2020
  6. Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών: θα ανακοινωθεί εντός του 2020

Επίσης, το πρόγραμμα Active Citizens Fund ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα, συνολικά. Η πρόσκληση για την ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση 92.000 ευρώ, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: www.activecitizensfund.grCNA Newsroom

Το να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευτούν είναι δημοσιογραφία. Όλα τα άλλα είναι απλά δημόσιες σχέσεις.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close