GMG Constructions

Gruppo

BOX Cafe
Δετοράκης
Cosmos Fashion
BBQ Stories
ΚΡΗΤΗ

Η θέση της ΝΟΔΕ Λασιθίου για την αναστολή ίδρυσης των σχολών

Hi Care

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ως Ν.Π.Δ.Δ. πλήρως αυτοδιοικούμενο. Για το νομό Λασιθίου προέβλεπε:

Στο άρθρο 24 την ίδρυση Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τον Άγιο Νικόλαο(παρ. 1). Η έναρξη  της ακαδημαϊκής λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας προβλέπονταν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μαζί με την έναρξη του τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(παρ. 2).

Στο άρθρο 25 προέβλεπε την ίδρυση Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα την Σητεία και Τμήματος Φυσικοθεραπείας με έδρα την Ιεράπετρα(παρ. 1). Η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα καθορίζονταν μετά από αιτιολογημένη απόφαση στης Συγκλήτου, που θα εκδίδονταν μετά από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του τμήματος Φυσικοθεραπείας θα καθορίζονταν πάλι μετά από  αιτιολογημένη απόφαση στης Συγκλήτου, που θα εκδίδονταν μετά από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022(παρ. 2). Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων αυτών θα γίνονταν σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα σπουδών θα έπρεπε να πιστοποιηθούν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας(Α.ΔΙ.Π) σύμφωνα με τα άρθρα 70-72 και 80 του ν. 4009/2011(παρ. 7).

Η Νέα Δημοκρατία, στην αξιωματική αντιπολίτευση τότε, τόσο πανελλαδικά όσο και τοπικά στο νομό Λασιθίου, αντιμετώπισε με έντονο σκεπτικισμό και προβληματισμό τόσο την θέσπιση αλλά κυρίως την εφαρμογή στην πράξη του πολυνομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό γιατί:

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

 1. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ’ επέκταση όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό, έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από πελατειακές λογικές και ευκαιριακές διευθετήσεις-εξυπηρετήσεις.
 2. Η προηγούμενη Κυβέρνηση, υπηρετώντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες, θεσμοθέτησε μια σειρά από τμήματα σε όλη τη χώρα με προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά, αναδιατάσσοντας τον ακαδημαϊκό χάρτη. Οι αποφάσεις αυτές παίρνονταν «στο πόδι» και χωρίς δεύτερες σκέψεις, γνωρίζοντας η προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τις εφαρμόσει η ίδια, αφού η εκλογική της συντριβή ήταν ολοφάνερη μήνες πριν τις εκλογές.
 3. Τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν:
 • χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια,
 • χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας,
 • χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό,
 • χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π), ενώ ο νόμος προέβλεπε τη συμβολή και της αρχής αυτής σε τέτοιου είδους αποφάσεις,
 • κάποιες φορές ακόμη και με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής.

Το Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 07/11/2019, προχώρησε στην άμεση αναστολή λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση. Η απόφαση αυτή δημιούργησε αρχικά όπως είναι φυσικό μια αναστάτωση στις περιοχές που επρόκειτο να δημιουργηθούν τα τμήματα αυτά. Στο νομό Λασιθίου αναστέλλεται η λειτουργία των τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας. Μετά το αρχικό «μούδιασμα» μια πιο ψύχραιμη ματιά στα γεγονότα και στα ακαδημαϊκά δεδομένα, μας δείχνει ότι:

 • Καταρχήν δεν μιλάμε για κατάργηση αλλά για προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων. Τα τμήματα αυτά που επρόκειτο να λειτουργήσουν για πρώτη φορά τα επόμενα χρόνια, θα επανεξεταστούν ώστε η θεσμοθέτηση και λειτουργία τους να ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και να υποστηρίζεται από τις αναγκαίες μελέτες, με τη συνδρομή της καθ’ ύλην αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής.
 • Η λειτουργία τμημάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χωρίς τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση τόσο των συγκεκριμένων Πανεπιστημιακών τμημάτων όσο και της γενικότερης αξιοπιστίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι  ορισμένα από τα νέα αυτά τμήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε υποδομές και προσωπικό, χωρίς να μπορεί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους, προς όφελος των μελλοντικών φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Θεωρούμε ότι την χρονική αυτή στιγμή βασικοί στόχοι μας θα πρέπει να είναι:

Zuper Service

 1. Η άμεση θεσμοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την ανώτατη εκπαίδευση, στη βάση ενός ξεκάθαρου και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου.
 2. Η άμεση επανεξέταση των τμημάτων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, από τη νέα ενισχυμένη Ανεξάρτητη Αρχή, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων και μετά από την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Το ίδιο θα ισχύει και για οποιαδήποτε νέα τμήματα πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, αλλά και για την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη εν συνόλω. Είναι ευθύνη και χρέος απέναντι στους νέους και τις νέες που προσδοκούν πρόσβαση σε ποιοτικά δημόσια πανεπιστήμια και σε πτυχία με αντίκρισμα. Και παράλληλα μια ευκαιρία για να βελτιστοποιήσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
 3. Να λύσουμε στο μεσοδιάστημα όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα σε υλικοτεχνικές υποδομές και εγκαταστάσεις, για τα δύο τμήματα στο νομό Λασιθίου που αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία τους. Έτσι στην επικείμενη αξιολόγηση από την Α.ΔΙ.Σ να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις, ώστε και τα δύο αυτά τμήματα να λειτουργήσουν απρόσκοπτα στο άμεσο μέλλον. Θεωρούμε ότι αν τα πράγματα κινηθούν γρήγορα και τα δύο τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν στους αρχικά προβλεπόμενους χρόνους, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για το τμήμα Φυσικοθεραπείας στην Ιεράπετρα.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, αυτές τις έστω και αρνητικές σε πρώτη ανάγνωση εξελίξεις, μπορούμε και πρέπει να τις μετουσιώσουμε σε ευκαιρία να αλλάξουμε παθογένειες ετών με τόλμη, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που στερούν από τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας και του νομού Λασιθίου την Παιδεία που τους αξίζει. Και στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει, χωρίς κορώνες και εντάσεις, να αναζητήσουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, ακούγοντας τις προτάσεις όλων για το βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας για τα τμήματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας .

 

ΝΟΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Yiannis Jewellery


Σουρλάτσο Cafe


MECHANICAL - CLIMATHERM

Back to top button