ΚΡΗΤΗ

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο στρατηγικό Ευρωπαικό πρόγραμμα «Panoramed»

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην προγραμματισμένη συνάντηση του Στρατηγικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος PANORAMED (Interreg MED), στην Καρταγένη της Ισπανίας. Το PANORAMED , έχει ως σκοπό τη βέλτιστη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο με τη συνεργασία  Εθνικών και Περιφερειακών Αρχών, και υλοποιείται από 18 συνολικά Φορείς σε 12 Μεσογειακές χώρες με επικεφαλής το Υπουργείο Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας. Από την Ελλάδα, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχει και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που αποτελεί και τον Εθνικό μας Συντονιστή.

Στο πλαίσιο των εργασιών του έργου, η Περιφέρεια Κρήτης, συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και ηγείται Ομάδας Εργασίας σε Μεσογειακό Επίπεδο, για την ανάπτυξη συνεργειών σε ό,τι αφορά τον παράκτιο τουρισμό και την προστασία-επιτήρηση του παράκτιου και θαλασσίου περιβάλλοντος, με σκοπό:

α) την ενεργοποίηση όλων των συναρμοδίων και ενδιαφερομένων φορέων και υπηρεσιών,

β) την κεφαλαιοποίηση και περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων νέων και ολοκληρωμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,γ) την συμπληρωματικότητα συναφών Ευρωπαϊκών Στρατηγικών και την αξιοποίησή τους από τις Περιφέρειες και τις Εθνικές Αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PANORAMED στοχεύει σε μια ευρεία ενεργοποίηση των συναρμοδίων φορέων στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Υπηρεσιών όπως οι Γεν Δ/νσεις της Κομισιόν , Ευρωπαϊκά Δίκτυα, (CPMR) κ.α.

Για το λόγο αυτό, η τρέχουσα συνάντηση του PANORAMED διοργανώθηκε παράλληλα με τη συνεδρίαση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Συνέλευση των Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης), με προεδρεύουσα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για:

τη διεύρυνση-ενημέρωση όλων των Περιφερειών της Μεσογείου και την συνεργασία τους για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου στη Μεσόγειο μέσω της ισχυρής δικτύωσης που επιτυγχάνει η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR. Το γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και για την Περιφέρεια Κρήτης, που κατέχει την Αντιπροεδρία της CPMR επί των Θαλασσίων Θεμάτων.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στο PANORAMED η Ε. Χατζηγιάννη, Συντονίστρια του έργου και Δ/ντρια Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού, η οποία παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος και τις μελλοντικές συνέργειες με τη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR. Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ακόμα η Ρ. Παπαδοπούλου, Οικονομική Διαχειρίστρια  του έργου, Προϊσταμένη του Τμ. Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close