ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Παρουσιάστηκε το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου

BOX CAFE
BBQ Stories


DROP Cafe Palermo TECH HUB

Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Kosa

Με αφορμή την ολοκλήρωση των ενεργειών ωρίμανσης και την εκχώρηση των δυο βασικών υποέργων στην Περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιήθηκε συνοπτική παρουσίαση στο  Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Αθανάσιου Πλεύρη, συνοδευόμενο από τον Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαίρη Λιονή, την Διοικήτρια της  7Ης ΥΠΕ κα Λένα Μπορμπουδάκη και τον Υποδιοικητή της 7Ης ΥΠΕ κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου.

Η ένταξη της  πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου από την Κατηγορία Δ’ στην Κατηγορία Β’. Το όφελος αυτών των παρεμβάσεων προς τους πολίτες είναι αδιαμφισβήτητα πολλαπλό, καθώς με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση δαπανών και τη βελτίωση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος στους χώρους περίθαλψης του ιδρύματος.

“ΧΡΥΣΟΣ

Οι εργασίες συνολικής χρηματοδότησης ύψους 5.387.800 ευρώ, αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα στους πολίτες του Ρεθύμνου μια άμεση βελτίωση στην κτιριακή εικόνα του μοναδικού νοσηλευτικού ιδρύματος στο νομό με δεδομένο ότι με την υπό μελέτη νέα πτέρυγα και του σημαντικού έργου ενίσχυσης του ιδρύματος με Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού από το ΠΈΠ Κρήτης με συνολικό προϋπολογισμό 971.000€, αποτελούν  ένα ολιστικό πλέγμα παρεμβάσεων και αναδιαρυθμίσεων.

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 5.387.800,00 €

“IN_AND_OUT

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκσυγχρονισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Οι εργασίες θα αφορούν στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας:

Mechanical Solutions

 1. Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) Στην κατηγορία αυτή θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις του κτιριακού περιβλήματος. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί :
 • Εξωτερική θερμομόνωση των κατακόρυφων και των οριζόντιων αδιαφανών δομικών στοιχείων του κτιρίου
 • Εργασίες αποξήλωσης παλαιάς μόνωσης, καθαρισμού δώματος, επάλειψη στεγανωτικού κονιάματος κρυσταλλοποίησης, εγκατάσταση θερμομονωτικών πλακών
 • Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής σκίασης για την μείωση του θερμικού φορτίου τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού και αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού τύπου Τ8 με λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων λεβήτων πετρελαίου με νέους
 • Επέκταση εγκατάστασης του συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου εγκαταστάσεων (ΒΕΜS).

Το γεωθερμικό σύστημα αναμένεται να συμβάλλει στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους της θέρμανσης -ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου. Παράλληλα θα αναβαθμίσει ενεργειακά το κτίριο με τη συμβολή του στη μείωση του αποτυπώματος εκπομπών ρύπων (CO2).).

2. Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Στην κατηγορία αυτή θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταΐκού συστήματος 300 KW με τη μέθοδο του NetMetering, (συμψηφισμού δηλαδή παραγόμενης-καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας).

3. Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: Προτείνονται Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με μεγαλύτερη του 15% εξοικονόμηση ενέργειας. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Ακτινολογικό συγκρότημα, αναλογικό + Σύστημα Ψηφιοποίησης (CR).
 • Μηχάνημα Αιμοκάθαρσης.
 • Ψυκτική φυγόκεντρο.
 • Ψυγείο φαρμάκων.
 • Χειρουργικός Προβολέας Αλογόνου.
 • Ψυγείο ασκών αίματος.
 • Καταψύκτης ασκών πλάσματος
 • Χειρουργική Τράπεζα.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 11/06/2020 και η  ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. Με τη δημοπράτηση και  εκτέλεση του Υποέργου 4 που αφορά την Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Εφαρμογής – Ωρίμανσης Πράξης Π/Υ 400.000 ευρώ δρομολογείται η δημοπράτηση του κύριου Υποέργου της εργολαβίας Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών, Π/Υ: 3.565.374 ευρώ.

Ταυτόχρονα οριστικοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης για τα υπόλοιπα Υποέργα. Έτσι με το πέρας του Υποέργου 4, ενεργοποιείται και η υλοποίηση όλης της Πράξης.  Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που θα επιτευχθεί θα ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 50% ενώ η μείωση εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα ανέρχεται σε  561,16 τόνους/έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών – Π/Υ

Οι εργασίες θα αφορούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας:

1.1  Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)

1.1.1  Ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων

 • Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας ανοιχτού βρόγχου για κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Το γεωθερμικό σύστημα αναμένεται να συμβάλλει στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους της θέρμανσης -ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου.

Παράλληλα θα αναβαθμίσει ενεργειακά το κτίριο με τη συμβολή του στη μείωση του αποτυπώματος εκπομπών ρύπων (CO2).

 • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής θερμικής-ψυκτικής ενέργειας και ζεστού νερού χρήσης
 • Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων λεβήτων πετρελαίου με νέους
 • Εγκατάσταση νέου ατμολέβητα
 • Καυστήρες καυσίμου λεβήτων-ατμολέβητα
 • Εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων
 • Θερμοδοχείο εγκατάστασης ατμού
 • Ανακατασκευή δικτύων σωληνώσεων διανομής λεβητοστασίου και ψυχροστασίου
 • Αντικατάσταση αντλιών-κυκλοφορητών με νέους τύπου inverter
 • Αντικατάσταση κεντρικής Kκλιματιστικής Mμονάδας

1.1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού περιβλήματος

Στην κατηγορία αυτή θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις του κτιριακού περιβλήματος. Θα πραγματοποιηθεί :

 • Εξωτερική θερμομόνωση των κατακόρυφων και των οριζόντιων αδιαφανών δομικών στοιχείων του κτιρίου με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα που αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες τύπου εξηλασμένης πολυστερίνης.
 • Εργασίες αποξίλωσης παλαιάς μόνωσης, καθαρισμού δώματος, επάλειψη στεγανωτικού κονιάματος κρυσταλλοποίησης, εγκατάσταση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, επικόλληση των πλακών με πολυουραιθανική κόλλα και επικάλυψη με χαλίκι.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με κουφώματα μεταλλικού πλαισίου αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενου με πολυαμίδιο και δίδυμο υαλοπίνακα με διάκενο. Επίσης θα τοποθετηθεί σύστημα εξωτερικής σκίασης για την μείωση του θερμικού φορτίου τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Μία ακόμη σημαντική επέμβαση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού και είναι η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού τύπου Τ8 με λαμπτήρες τεχνολογίας LED ίδιας μορφολογίας και χαμηλότερης ονομαστικής ισχύος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίου (BEMS)

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου θα γίνει επέκταση εγκατάστασης του συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου εγκαταστάσεων (ΒΕΜS) για τις προβλεπόμενες ενεργειακές παρεμβάσεις στο κτίριο που αφορούν το σύστημα θέρμανσης-ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με αβαθή γεωθερμία.

Επίσης προβλέπεται να αναβαθμιστεί το υπάρχον σύστημα ενεργειακής διαχείρισης το οποίο λειτουργεί στο Νοσοκομείο. Τα δυο συστήματα (νέο και υφιστάμενο θα ενοποιηθούν) και θα συνδεθούν με όλα τα απαραίτητα υλικά για την πλήρη και ορθή λειτουργία ως ενιαίο σύστημα.

Στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτιρίου μέσω της εφαρμογής διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της  άσκοπης χρήσης τους.

Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανιχνεύονται όλα τα σφάλματα και οι βλάβες της εγκατάστασης ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργεια.

Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των πληροφοριών και των μετρούμενων μεγεθών

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταικού Συστήματος

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταΐκού συστήματος 300 KW με τη μέθοδο του NetMetering, (συμψηφισμού δηλαδή παραγόμενης-καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας).

Η ενεργειακή κατανάλωση του Νοσοκομείου ξεπερνά την τελευταία τριετία τις 3.500.000kWh.

Με την εγκατάσταση της μέγιστης δυνατής ισχύς ΦΒ συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στο Γ.Ν. Ρεθύμνου η οποία ανέρχεται σε 300 kW. Θα πραγματοποιηθεί η μερική κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων του Νοσοκομείου και παράλληλα η ενεργειακή του αναβάθμιση.

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Προμήθεια και Εγκατάσταση Σκιάστρων

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικών περσίδων σκίασης. Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του νοσοκομείου και τις συνθήκες ηλιασμού, σχεδιάσθηκε η επιλεκτική προσθήκη ολοκληρωμένου συστήματος σκίασης στη Νότια, Ανατολική και Δυτική όψη του κτιρίου προκειμένου να επιτευχθούν συνδυαστικά:

 • Προστασία του κτιρίου από τον ήλιο τη θερινή περίοδο.
 • Μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται για την ψύξη των χώρων, εξαιτίας του επιπρόσθετου ψυκτικού φορτίου, λόγω άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας από τα ανοίγματα της συγκεκριμένης όψης.
 • Εξασφάλιση επαρκούς ηλιασμού και ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας για φυσικό φωτισμό του κτιρίου, ο οποίος θα εξασφαλίζει επάρκεια και ομαλή κατανομή του φωτός μέσα στους χώρους.
 • Αποφυγή φαινομένου θάμβωσης και εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών εργασιακού περιβάλλοντος.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button