ΚΡΗΤΗ

Ελούντα | Ξεκινούν οι αιτήσεις στον βρεφονηπιακό σταθμό – Αναλυτικά τα δικαιολογητικάΟ Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου, προκειμένου να λειτουργήσει το νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελούντας το μήνα Ιούλιο 2021, καλεί τους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως 4 ετών, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 έως 16:00.
Με αίσθημα ευθύνης, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική δ/νση paidikoiokydan@gmail.com από τη Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 έως και Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ιατρική γνωμάτευση
 • Φωτοτυπία εμβολίων (τη πρώτη σελίδα με τα στοιχεία του παιδιού και τα εμβόλια)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2020 (φορολογικό έτος 2019 – κατ΄εξαίρεση )
 • Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιών
 • Βεβαίωση εργασίας ανά περίπτωση/κατηγορία:

1. Στον ιδιωτικό τομέα: με σύμβαση εργασίας ορισμένου/αορίστου χρόνου απαιτείται:

swell adv 2021

 • Βεβαίωση εργασίας,
 • ένσημα 1ου τριμήνου τρέχοντος έτους και
 • αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης.

2. Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου απαιτείται:

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos
 • Βεβαίωση εργασίας,
 • ένσημα 1ου τριμήνου τρέχοντος έτους και
 • αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης.

3. Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών (μόνιμοι υπάλληλοι), απαιτείται μόνο βεβαίωση εργασίας.

4. Για ελεύθερους επαγγελματίες στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ.

5. Για ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.

Σημείωση:

Το έντυπο αίτησης εγγραφής, η ιατρική γνωμάτευση, η υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού και η βεβαίωση εργασίας χορηγούνται από τον ΟΚΥΔΑΝ και μπορείτε να τα εκτυπώσετε από το σύνδεσμο aitisi.okydan.gr. Κατά την είσοδο σας, επιλέξετε το κουμπί ¨οδηγίες¨ και ανατρέξτε στα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, όπου στο τέλος αναφοράς τους, υπάρχουν προς εκτύπωση τα έντυπα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ


Σχετικά άρθρα

Back to top button