Macrame-Voulisma
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Ποτηράκι

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ

ΕΛΜΕΠΑ | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

GMG

SKALA

LE DELICE ΣΕΡΓΙΑΝΙ Kosa

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός“, που διοργανώνει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερομένους/ες να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη 20 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Tο ΠΜΣ «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Στόχος του ΠΜΣ είναι η ειδίκευση σε μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης & έρευνας και η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση & τεχνογνωσία ικανού να καλύψει τις ανάγκες που απορρέουν από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις & οργανισμούς, αλλά και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

GRUPPO ΧΡΥΣΟΣ

IN AND OUT

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΣ) με εξειδίκευση σε μία από τις θεματικές περιοχές:

 • Επιστήμη Δεδομένων
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Καινοτομία

Το ΠΜΣ “Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός“ δέχεται αιτήσεις από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων κατά προτίμηση συναφών με τη Διοίκηση, Οικονομία και την Πληροφορική τμημάτων από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ, Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τις οποίες οι εξήντα (60) αφορούν τα μαθήματα των δύο εξαμήνων και οι τριάντα (30) αφορούν τη διπλωματική εργασία.

Zuper Service

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην διεύθυνση https://forms.gle/DgHxKSEdPYjsWPAr7 από 1/9/2021 έως και 20/9/2021 επισυνάπτοντας υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά [1]:

 • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων (Εάν ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ.)
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
 • Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
 • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους.
 • Έκθεση προσωπικών στόχων και εργασιακών ενδιαφερόντων, όπου θα υπάρχει αναφορά και της κύριας (προαιρετικά και της δευτερεύουσας) θεματικής περιοχής που ενδιαφέρει τον υποψήφιο (Α. Επιστήμη Δεδομένων, Β. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Γ. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Καινοτομία) και αιτιολόγηση για το ότι διαθέτει τις βασικές γνώσεις για να την παρακολουθήσει.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόμιση αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικών αναγνώρισης σπουδών και όλων των υπολοίπων δικαιολογητικών.

Το ΠΜΣ “Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός” δεν έχει τέλη φοίτησης.

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (https://mst.hmu.gr/metaptyxiako/metaptychiako-programma/)

ή να αποστείλουν email στο kalarhaki@hmu.gr.

[1] Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2021.  Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών  το αργότερο μέχρι και την 1/10/2021 (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button