ΚΡΗΤΗ

Δημιουργείται Κοινωνικό Εστιατόριο στο Ηράκλειο

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηρακλείου ενέκρινε την εκπόνηση του έργου για τη δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές, A2UFOOD».

Παράλληλα, ενέκρινε τα Τεύχη του Διαγωνισμού και τους όρους δημοπράτησης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ με ΦΠΑ.

caffeine adv2020b

Το Έργο αφορά σε αποκατάσταση και ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου προς δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου. Το Ειδικό – Εναλλακτικό Εστιατόριο που προβλέπεται από τις δράσεις του Έργου, είναι ένα εστιατόριο «Δεύτερης ευκαιρίας» για τα τρόφιμα που μένουν αδιάθετα και άθικτα στις κουζίνες των χώρων μαζικής εστίασης (ξενοδοχειακών μονάδων). Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται στο Εστιατόριο «Δεύτερης ευκαιρίας» τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες και εκεί θα προετοιμάζονται γεύματα και θα διατίθενται χωρίς χρέωση σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω της πρωτοβουλίας της ΕΕ: Urban Innovative Actions (UIA).

neratzoulis neo
Back to top button