Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: «Κλείδωσε» η χρηματοδότηση του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος

BOX CAFE
DROP Cafe Palermo TECH HUB

Τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ειδικότερα το «Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος», η ανάπλαση του ΟΑΚΑ και η αποκατάσταση των πρώην βασιλικών κτημάτων Τατοΐου, τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας, οι πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις είναι ανάμεσα στα εμβληματικά έργα για τα οποία «κλείδωσε» η χρηματοδότησή τους, στο βαθμό που προβλέπεται, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μέσα στον Δεκέμβριο, με σχετικές αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, αποφασίστηκε η ένταξη των παραπάνω projects με «τη βούλα» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, δηλαδή εξασφαλίστηκε η σχετική χρηματοδότησή τους, με τη δημόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 300 εκατ. ευρώ (για τις 5 συγκεκριμένες δράσεις).

Mechanical Solutions

«Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου»

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος σε 4ιχνη αρτηρία με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου καταστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,50 m.

Το συνολικό μήκος της αρτηρίας είναι περίπου 14,5 km. Ο Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) είναι οι «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ο άξονας «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 200.000.000 ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπονται 192 εκατ. ευρώ για τα βασικά έργα και 8 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις.

Αναφορικά με τα χρονικά ορόσημα διακρίνονται τρία:

1) «Κοινοποίηση ανάθεσης των συμβάσεων για τα τρία υποέργα του BOAK» 2o τρίμηνο 2023 (κοινοποίηση ανάθεσης όσον αφορά α) τη σύμβαση παραχώρησης· β) τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· και το γ) δημόσιο έργο).

2) «Πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών του BOAK» (ποσοστό της αξίας των έργων που ολοκληρώθηκαν, εγκρίθηκαν με έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού και έλαβαν έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών) 2o τρίμηνο 2025 (ολοκλήρωση του 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό για το υποέργο 2: Χερσόνησος– Νεάπολη και το υποέργο 3: Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος).

3) «Ολοκλήρωση του έργου BOAK» (ολοκλήρωση του 100 % της αξίας των εργασιών με την πιστοποίηση ανεξάρτητου μηχανικού, το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης θα φέρει έγκριση του Υπουργείου Υποδομών) 4o τρίμηνο 2025. Περιγραφή στόχων: Το υποέργο 2: (Χερσόνησος–Νεάπολη) και το υποέργο 3: (Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος) ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία. Όσον αφορά το υποέργο 1 (Χανιά–Ηράκλειο), θα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες που αντιστοιχούν στο 15 % του κόστους του έργου: α). Ολοκλήρωση εργασιών πολιτικού μηχανικού για τις υφιστάμενες παρακαμπτήριες οδούς Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. β) Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Βρύσες– Ατσιπόπουλο, μήκους 21,9 χλμ. που περιλαμβάνει 2 κόμβους. Συνολικό μήκος γεφυρών: 2036 m Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες): 10 215 m. γ) Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Αμαρίου–Σκαλέτα, μήκους 12,4 χλμ. που περιλαμβάνει 1 κόμβο. Συνολικό μήκος γεφυρών: 710 μ. Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες): 4230 m Η ολοκλήρωση πιστοποιείται από τον ανεξάρτητο μηχανικό και το Υπουργείο Υποδομών.

«Αποκατάσταση και ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοϊου»

Ειδικότερα, προ ημερών μόλις, ο κ. Σκυλακάκης υπέγραψε την ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοϊου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του όπως ενίσχυση λιθοδομής αποκατάσταση του δυτικού αετώματος της στέγης, τοποθέτηση ανελκυστήρα, προσθήκη ράμπας, συντήρηση ξύλινων δαπέδων, αποκατάσταση της Η/Μ εγκατάστασης, σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας κ.α. Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 14.300.000 ευρώ. Ανήκει στον Πυλώνας Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση» και στον άξονα «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση».

Ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έχει τεθεί το δ’ τρίμηνο 2025. Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου: «Ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι», συμπεριλαμβανομένων: i) έργων υποδομής· ii) της αποκατάστασης του ανακτόρου για να επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο· iii) της επίδειξης του ανακτόρου· iv) της αποκατάστασης του κτιρίου αγροτικής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησής του ως μουσείου· v) μουσειολογικής μελέτης για το νέο κτίριο αγροτικής χρήσης· vi) της αποκατάστασης των κήπων του ανακτόρου· vii) της συντήρησης και της αποκατάστασης των τεχνουργημάτων· viii) της καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης των τεχνουργημάτων· και ix) της ψηφιοποίησης του έντυπου αρχειακού υλικού που έχει βρεθεί».

«Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών» (έχει «περάσει» και στο PPF του ΤΑΙΠΕΔ)
Επίσης, «κλείδωσε» και η ένταξη του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ανήκει στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση» και στην άξονα «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση». Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 56.432.977 ευρώ.

Ως προς τα χρονοδιαγράμματα, προβλέπεται η ανάθεση της σύμβασης στο α’ τρίμηνο 2023 και η ολοκλήρωση του έργου (ολοκλήρωση όλων των εργασιών για τα εν λόγω υποέργα, η οποία επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του εντύπου ολοκλήρωσης από τον επόπτη κατασκευών) για το β’ τρίμηνο 2024.

Το πρώτο ορόσημο αφορά στην «Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων για τον διορισμό εταίρου/-ων του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση, έως το τέλος του 2023, των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση για i) το κεντρικό στάδιο· ii) τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες· και iii) τους υπαίθριους χώρους, καθώς και έναρξη των εργασιών». Το δεύτερο χρονικό ορόσημο αφορά στην «ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων i) της συντήρησης και της επισκευής των χαλύβδινων κατασκευών της στέγης του σταδίου (στέγαστρο) (πρώτο υποέργο)· ii) των μηχανημάτων που παρέχουν στις εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης και κολυμβητηρίου τη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα και να έχουν εξοικονόμηση ενέργειας) (δεύτερο υποέργο)· iii) του ποδηλατοδρομίου (τρίτο υποέργο)· iv) του συγκροτήματος αντισφαίρισης (πέμπτο υποέργο)· και v) των υπαίθριων χώρων (έκτο υποέργο), συμπεριλαμβανομένων των χαλύβδινων κατασκευών της Αγοράς και του Τοίχου των Εθνών».

13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας

Είχε προηγηθεί, στις 15/12, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κατασκευή των 13 Κτιρίων που θα «φιλοξενήσουν» τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΣΔΙΤ συνολικού κόστος 130 εκατ. ευρώ). Το πρώτο «πακέτο» αφορά σε επτά (7) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν σε 7 περιφέρειες της χώρας, δηλαδή αυτά των Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, και τα οποία θα αποτελέσουν την καρδιά της Πολιτικής Προστασίας στην κάθε περιφέρεια. Θα είναι τα επιχειρησιακά κέντρα από τα οποία θα γίνεται η διαχείριση του συνόλου των συμβάντων αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας που εξελίσσονται στις Περιφέρειες, θα αποτελούν το σημείο εισόδου όλων των σχετικών πληροφοριών, το σημείο ανάλυσής τους και λήψης απόφασης και τέλος το σημείο εξόδου όλων των απαραίτητων εντολών – ενεργειών για την αντιμετώπιση – διαχείριση του συμβάντος. Το δεύτερο cluster αφορά σε έξι (6) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν σε 6 περιφέρειες της χώρας, ειδικότερα σε Στερεά Ελλάδας, Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο. Αμφότερα ανήκουν στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση» και στον άξονα «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας».

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το πρώτο cluster (7 κτίρια) ανέρχεται σε ποσό ύψους 12.686.570,19 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το δεύτερο τμήμα (6 κτίρια) ανέρχεται σε ποσό ύψους 10.873.429,81 ευρώ.

Για τα πρώτα 13 κέντρα πολιτικής προστασίας προβλέπονται τα εξής ορόσημα: α) Διαγωνισμός για 13 περιφερειακά κέντρα (Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού) 3ο τρίμηνο 2021 (δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας). β) Ολοκλήρωση 13 κτιρίων (αριθμός περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας που τέθηκαν σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής) 3ο τρίμηνο 2024 (ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας).

Υπενθυμίζεται ότι για το έργο ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, Μυτιληναίος – ΑΤΕΣΕ και Intrakat, με τις ακριβείς προδιαγραφές των κτηρίων να αναμένεται να προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Βάσει χρονοδιαγράμματος τον Απρίλιο του 2022 θα πρέπει η υλοποίηση των έργων να ξεκινήσει, ενώ τα κτήρια θα πρέπει να αποπερατωθούν το 2024.

«Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα TEE)»,

Τέλος, στις 14/12 υπεγράφη η εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και του του έργου με τίτλο «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα TEE)», το οποίο αφορά στις υποστηρικτικές δράσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως Φορέας Υλοποίησης των 5 Έργων (Subprojects) της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» – ID 16879, που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2. – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση. Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται σε ποσό ύψους 4.866.913 ευρώ.

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

  • Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων (Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων) 4ο τρίμηνο 2022. Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου: Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30 % του συνόλου των συμβάσεων για όλες τις παρεμβάσεις: 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων· 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων· 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης· 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών· και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα).
  • Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων (κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων) 4ο τρίμηνο 2023. Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου: Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % του συνόλου των συμβάσεων για όλες τις παρεμβάσεις: 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Οι δράσεις θα αφορούν συνολικά 750 δημοτικές ενότητες. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα).
  • Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού (αριθμός δημοτικών ενοτήτων για τις οποίες ολοκληρώθηκαν τα έργα) 4ο τρίμηνο 2025. Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου: Ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε 700 δημοτικές ενότητες, των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης σε 50 δημοτικές ενότητες· της οριοθέτησης οικισμών σε 50 δημοτικές ενότητες· του χαρακτηρισμού δημοτικών οδών σε 120 δημοτικές ενότητες και ολοκλήρωση 5 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Συνολικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις δράσεις αυτές υλοποιούνται στην ίδια δημοτική ενότητα, θα ολοκληρωθούν δράσεις σε 750 δημοτικές ενότητες.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button