ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Σε εξέλιξη το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ποταμό Ταυρωνίτη

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες στο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ποταμό Ταυρωνίτη, που εκτελείται από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Το έργο έχει συνολική δαπάνη 7.841.819 ευρώ και υλοποιείται στο πλαίσιο αποκατάστασης του ποταμού από τις θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή.

caffeine adv2020b

Όλες οι σχετικές μελέτες και εγκρίσεις καθώς και ο φάκελος του έργου είχαν εκπονηθεί από το Δήμο Πλατανιά και είχαν παραδοθεί στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Περιφερειάρχη κ.Σταύρο Αρναουτάκη , ο οποίος τον ενέταξε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Στις αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε όλο το μήκος του ποταμού Ταυρωνίτη,  από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ Νικόλαο Καλογερή, το Δήμαρχο Πλατανιά κ Ιωάννη Μαλανδράκη, την Διευθύντρια Τεχνικών Έργων κ Δοξάκη Ελένη , την Προϊστάμενη του Τμήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος κ Καλαϊτζάκη Ειρήνη, τον Αντιδήμαρχο της ΔΕ Βουκολιών κ Γεώργιο Καλαϊτζάκη, τον Αντιδήμαρχο της ΔΕ Πλατανιά κ Ιωάννη Σταματάκη, καθώς και εκπροσώπους του αναδόχου του έργου.

neratzoulis neo

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, δόθηκε η ευκαιρία να επισημανθούν όλες οι παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου, καθώς και η δημιουργία  παραποτάμιων δρόμων, όπως έχει ζητηθεί από το Δήμο Πλατανιά.

Οι οποίοι πέραν της χρήσης τους ως δρόμοι για την πυρασφάλεια, θα είναι και παραποτάμιες διαδρομές, για  πεζοπορία και ποδηλατικές διαδρομές.

Περιγραφή του έργου ή της μελέτης περίπτωσης

A. Έγκριση 1) Της μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 9.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

2) Της αποδοχής της συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές», στην με αριθ. πρωτ. 64834/15-11-2018 Πρόσκληση VI του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», με την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 9.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Ταυρωνίτη, Δήμου Πλατανιά, αφορούν στα εξής:

Διευθέτηση στο τμήμα της κοίτης από χ.θ. 0+270μ (νότια οριογραμμή ζώνης Natura), αμέσως ανάντη της παραλιακής ζώνης, έως τη χ.θ.5+612μ, ήτοι σε μήκος 5.342μ προς τα ανάντη, διευθετείται η κοίτη σε τραπεζοειδή διατομή, με πλάτος 42μ στο πρώτο τμήμα μήκους 4.088μ και 31μ. στο δεύτερο τμήμα μήκους 1254μ, με επένδυση των δύο εκατέρωθεν κεκλιμένων πρανών με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια πάχους 0,5μ τα οποία εκτείνονται επί της κοίτης σε απόσταση 4μ από τον πόδα των πρανών και 5μ επί του πρανούς. Ο υπόλοιπος πυθμένας της κοίτης θα παραμείνει ανεπένδυτος. Παράλληλα δημιουργούνται 14 αναβαθμοί μεγίστου ύψους 1,0μ και 1,5μ από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 17μ για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης και κατ΄επέκταση τη μείωση της ταχύτητας ροής.

Περιλαμβάνονται: χωματουργικές εργασίες, επένδυση των δυο εκατέρωθεν πρανών και κατασκευή 14 αναβαθμών.

Η χάραξη των έργων σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή επιτυγχάνει εξίσωση του όγκου των χωματισμών (εκσκαφών-επιχώσεων). Η διευθέτηση της κοίτης στο υπόλοιπο τμήμα από χ.θ. 5+612μ έως τη θέση 8+986μ (μήκους περίπου 3.374μ) που είναι φυσικά εγκιβωτισμένη, γίνεται με την κατασκευή 14 αναβαθμών, μέσου πλάτους 25μ, ύψους 1μ από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 15μ. για την μείωση της κατά μήκος κλίσης και κατ΄επέκταση της ταχύτητας ροής.

Περιλαμβάνονται: χωματουργικές εργασίες και κατασκευή 14 αναβαθμών.

CNA Stream

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
Back to top button