ΚΡΗΤΗ

Χανιά: 254 οδοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε οπτικές ίνες!

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι, έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 591 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, ξεκινά από την Πέμπτη 10/10/2019 η εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ” από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν για επτά μήνες, έως την 1/5/2020,  ενώ οι εργασίες  θα εκτελούνται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, λόγω των παράλληλα εκτελούμενων έργων οδοποιίας.

caffeine adv 2021

Όπως επισημαίνεται από τον ΟΤΕ Α.Ε.  στόχος του έργου, που προβλέπει την κατασκευή 44 φρεατίων και την τοποθέτηση 20 καμπινών, είναι η εξασφάλιση υψηλών ταχυτήτων και καλύτερης ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο για 1.605 κτίρια, δίνοντας τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο οπτικών ινών σε 6.148 οικιακούς και 1.669 εμπορικούς πελάτες.

Η τομή της όδευσης που θα υλοποιηθεί στο οδόστρωμα θα έχει πλάτος 0,08μ έως 0,16μ και βάθος 0,45μ έως 0,60μ. Η εν λόγω κατάληψη οδοστρώματος θα είναι επαναλαμβανόμενη ανά τμήματα, ενώ το κάθε τμήμα που θα δίνεται ξανά στην κυκλοφορία θα είναι έτοιμο προς ασφαλή χρήση.

neratzoulis neo

Η χρονική διάρκεια των εργασιών κάθε τμήματος μικροτάφρου είναι: Α) Αυθημερόν θα γίνεται η εκσκαφή της μικροτάφρου, η τοποθέτηση σωλήνων και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα. Β) Μετά από 5 ημέρες θα γίνεται η τελική αποκατάσταση με ασφαλτικό, προκειμένου στο διάστημα αυτό να πάρει τις απαιτούμενες αντοχές το μπετό και να φύγει η υγρασία. Στο χρονικό διάστημα από την σκυροδέτηση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση με ασφαλτικό, θα παραμένουν οι πινακίδες σήμανσης καθώς και οι κώνοι και οι πινακίδες Π-78 που θα τοποθετούνται πάνω στην μικροτάφρο.

Η σήμανση για τα ευθύγραμμα τμήματα και τα φρεάτια θα γίνει βάσει του συνημμένου 1ου σκαριφήματος «Γενική σήμανση κυκλοφοριακής ρύθμισης οδοστρώματος αστικής οδού διπλής κυκλοφορίας με στένωση λωρίδας κυκλοφορίας».

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Στις οδούς που δεν θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, θα εφαρμοστεί το Σκαρίφημα 1 «Γενική σήμανση κυκλοφοριακής ρύθμισης οδοστρώματος αστικής οδού με στένωση λωρίδας κυκλοφορίας» με την ισχύουσα ροή κυκλοφορίας.

Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών θα αποδίδεται στην κυκλοφορία η οδός σε πλάτος ικανό ώστε αυτή να διεξάγεται απρόσκοπτα και προς τις δύο κατευθύνσεις εφαρμόζοντας τη σταθερή εργοταξιακή σήμανση.

Θα τοποθετούνται ειδοποιητήρια στα σταθμευμένα αυτοκίνητα ώστε να τα απομακρύνουν οι οδηγοί από τα τμήματα οδών που θα εκτελούνται οι εργασίες.

Στο σύνολο του έργου αλλά και σε κάθε περίπτωση ειδικά, θα εφαρμοστούν όλα τα αναγκαία μέτρα και θα καταβληθεί κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια που απορρέει από τη μακρόχρονη εμπειρία της αναδόχου εταιρείας καθώς και του έμπειρου εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολεί σε τέτοια έργα, με σκοπό τη σύντομη και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου, την μικρότερη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας και κυρίως την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από την ανάδοχο εταιρεία, με δαπάνες της, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., σε περίπτωση δε που κριθεί απαραίτητο με τη συνδρομή των αρχών αστυνόμευσης της οδού.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button