Nbaxevanis

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ

Η απάντηση του Αντώνη Ζερβού για το πολυιατρείο του ΙΚΑ

BOX CAFE
BBQ Stories


DROP Cafe Palermo TECH HUB

Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Kosa

Η αντίδραση του ‘’Σύγχρονου Δήμου’’, και ειδικά του πρώην δημάρχου κ. Δ. Κουνενάκη, στην συνέντευξη τύπου της σημερινής δημοτικής αρχής μας υποχρεώνει να δοθούν απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα, πολύ περισσότερο όταν ξεπερνώντας την συνήθη επιθετική προσωπική στάση του, με αποκαλεί ψεύτη σε ανάρτηση στα social media.

Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις, με πραγματικά στοιχεία, για να φανεί ποιος, πράγματι, ψεύδεται.

“IN_AND_OUT

Δεν είχα πρόθεση για τέτοιου είδους αντιπαράθεση αλλά η ανωτερότητα μάλλον εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Η παράθεση στοιχείων θα δημιουργήσει ‘’μεγάλα’’ δημοσιεύματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τα γεγονότα πρέπει να καταγραφούν, όλα και με απόλυτη ακρίβεια.

Mechanical Solutions

Πρώτο θέμα στο οποίο θα δοθεί απάντηση είναι το θέμα του πολυιατρείου.

Το ζήτημα του Πολυιατρείου του ΙΚΑ ήλθε στην επιφάνεια, επειδή αναζητήσαμε το ιδιοκτησιακό του χώρου που θα ανεγειρόταν, και συγκεκριμένα τη χρονική διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης τμήματος που είχε αποφασιστεί από το δημοτ. Συμβούλιο, για να επανακαθορίσουμε την στάση μας σε επόμενο δημ. Συμβούλιο.

Με δεδομένο το ότι η προκηρυχθείσα εργολαβία δεν προχώρησε όταν υπήρχαν χρήματα (;),η υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου, τώρα, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, με βάση τα νέα δεδομένα στο χώρο της υγείας και των  κοινωνικών ασφαλίσεων αλλά και των συνολικών οικονομικών συνθηκών. Η διεκδίκηση μαξιμαλιστικών στόχων είναι λανθασμένη τακτική και ποτέ δεν απέδωσε .

Ας δούμε λοιπόν την πορεία του θέματος.

Η δημιουργία πολυιατρείου στον Άγιο Νικόλαο προέκυψε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 όταν το ΙΚΑ θέλησε, μέσω διαγωνισμού, να αναζητήσει οικόπεδο το οποίο να αγοράσει και να ανεγείρει στην συνέχεια κτίριο.

Το 1999 , το δημοτ. Συμβούλιο Αγ. Νικολάου, με την 688/1999 απόφασή του, αποφασίζει ομόφωνα : ‘’… 1. Να δωρήσει ο Δήμος στο ΙΚΑ ένα άρτιο οικόπεδο ( δηλ. οικόπεδο εμβαδού 300 Μ2 ) στο Ο.Τ. ΚΦ283. 2. Να προταθεί στο ΙΚΑ η αγορά του υπολοίπου ( δηλ. έκταση περίπου 2.500 Μ2) στην τιμή των 35.000 δρχ/Μ2 . 3. Αν η έκταση δεν αρκεί για τις ανάγκες του ΙΚΑ, να δοθεί για αγορά και το Ο.Τ. ΚΦ 284 στο σύνολό του ή τμήμα του .’’’ Δήμαρχος Αντ. Ζερβός , δημ. Σύμβουλος Δημ. Κουνενάκης .

Το 2000, το δημοτ. Συμβούλιο Αγ. Νικολάου, με την 527/2000 απόφασή του, συμπληρώνει την προηγούμενη απόφαση, πάλι ομόφωνα, ορίζοντας την χρονική διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης των 300 Μ2 στα 5 χρόνια, ενώ ορίζει και την επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης από τους δημ. Συμβούλους Ν. Χαριτάκη και Μιχ. Σγουρό . Δήμαρχος Αντ. Ζερβός , δημ. Σύμβουλος Δημ. Κουνενάκης .

Το 2003, το δημοτ. Συμβούλιο Αγ. Νικολάου, με την 186/11-6-2003 απόφασή του, τροποποιεί την προηγούμενη απόφαση, πάντα ομόφωνα, αλλάζοντας τα μέλη της επιτροπής, αφού έχει αλλάξει η δημοτική αρχή, και συμπληρώνει τον εξής όρο : ‘’… καλεί το ΙΚΑ στην άμεση σύναψη προσυμφώνου εντός 2 μηνών με την καταβολή του 30% του τιμήματος και την σύναψη οριστικού συμβολαίου εντός ενός έτους …’’ ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση. Δήμαρχος Ιωαν. Λουκαράκης Δημ. Σύμβουλος Αντ. Ζερβός.

Ένα μήνα αργότερα, η διοίκηση του ΙΚΑ με την 291/31-7-2003 απόφασή του αποφασίζει :            ‘’…α) Την ανάκληση της 116/13/3-4-2003 απόφασής του, σχετικά με την αγορά οικοπέδου του Δήμου Αγ. Νικολάου Κρήτης μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Β) Την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου προς το ΙΚΑ επιφανείας 300 Μ2 από τον Δήμο Αγ. Νικολάου Κρήτης.γ) Την απ’ ευθείας συμφωνία αγορά της υπόλοιπης οικοπεδικής έκτασης … με τίμημα που θα καθοριστεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) …’’

Δηλαδή το ΙΚΑ δέχεται να εξαγοράσει την απαιτούμενη έκταση από τον Δήμο Αγ. Νικολάου.

Πάντα το 2003 , με την 312/20-8-2003 απόφασή του το Δημ. Συμβούλιο Αγ. Νικολάου, πάντα ομόφωνα, αποφασίζει : ‘’… α) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του συμβολαίου παραχώρησης των 300 Μ2 στο ΙΚΑ με την προϋπόθεση να προχωρήσει στην αγορά του υπολοίπου τμήματος του ακινήτου ΟΤ ΚΦ 283 σε ένα χρόνο. Β) Εγκρίνει την απ’ ευθείας εκποίηση του υπολοίπου τμήματος του ΟΤ ΚΦ 283 …’’

Με την 346/29-9-2003 απόφασή του το δημ. Συμβούλιο εγκρίνει, πάντα ομόφωνα, το πρακτικό της επιτροπής καταμέτρησης για το υπόλοιπο ακίνητο με τίμημα για το πωλούμενο προς το ΙΚΑ ακίνητο 291.000 € ( ή 117€/Μ2 δηλ. οι 35.000δρχ/Μ2 ελαφρά προσυξημένες).

Κατά την νομοτεχνική διερεύνηση της ολοκλήρωσης της παραπάνω διαδικασίας δωρεάν παραχώρησης και εξαγοράς, προέκυψαν νομικά ζητήματα που οδήγησαν στον περιορισμό της έκτασης προς χρήση πολυιατρείου, από τα 2.800 Μ2 στα 2.200 Μ2. Άρα θα επαραχωρούντο 300 Μ2 και θα εξαγοραζόταν τα υπόλοιπα 1.900 Μ2 αντί τα 2.500 Μ2 που ήταν η αρχική πρόθεση.

Με το με αρ. πρωτ. 14534/17-9-2004 έγγραφό του ο τότε δήμαρχος κ. Λουκαράκης ενημερώνει την διοίκηση του ΙΚΑ για την παραπάνω εξέλιξη, καθώς επίσης και για το ότι η μεταγραμμένη πράξη μεταγραφής αποτελεί τον τίτλο ιδιοκτησίας του Δήμου ‘’… χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη…’’.

Και συνεχίζει το ίδιο έγγραφο : ‘’… Το τμήμα του οικοπέδου που θα εκμεταλλευτείτε αδαπάνως αναφέρεται με τα στοιχεία Α’ΗΘΙΙ’Δ’ΕΑ’ στο συνημμένο τοπογραφικό του μηχανικού Ν. Πατεράκη…’’ . Πρόκειται για τα 300 Μ2 , το δωρεάν άρτιο οικόπεδο που αναφέρεται και στην αρχική απόφαση, και που θα επαραχωρείτο στο ΙΚΑ, και όχι για όλο το ακίνητο .

Εξ άλλου ένας δήμαρχος δεν μπορεί να προβεί σε παραχώρηση δημόσιας περιουσίας χωρίς προηγούμενη απόφαση δημ. Συμβουλίου. Και δεν υπάρχει νεότερη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, έκτοτε, που να αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης του ακινήτου που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για το πολυιατρείο. Το δημ. Συμβούλιο δεν αποφάσισε ποτέ την δωρεάν παραχώρηση όλης της έκτασης  του ΚΦ 283 προς το ΙΚΑ !

Την 2-5-2005 η νομική σύμβουλος του ΙΚΑ, κ. Δέσπω Καρνιαδάκη με υπηρεσιακό της σημείωμα, ενημερώνει την διοίκηση του ΙΚΑ ότι για το ακίνητο των 2.200 Μ2 δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση του ακινήτου από το ΙΚΑ, σύμφωνα φυσικά με τις αποφάσεις του δημ. συμβουλίου.

Δεν απέμενε λοιπόν παρά να υπογραφεί από τον Δήμαρχο το συμβόλαιο παραχώρησης των 300 Μ2 προς το ΙΚΑ , και η εξαγορά από τον οργανισμό του υπολοίπου τμήματος με την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος στον Δήμο και την σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Τα συμβόλαια αυτά θα μεταγράφονταν στο υποθηκοφυλακείο και έτσι το ακίνητο επί του οποίου θα ανεγειρόταν το πολυιατρείο θα ανήκε στο ΙΚΑ.

Ούτε το ένα όμως , ούτε το άλλο, έγιναν ποτέ από το 2005 μέχρι σήμερα.

Έτσι, σήμερα, στο υποθηκοφυλακείο Αγ. Νικολάου το ΚΦ 283 εξακολουθεί να ανήκει στον Δήμο Αγ. Νικολάου και όχι στο ΙΚΑ. Αυτό προκύπτει με ένα απλό απόσπασμα κτηματολογίου. Αλλά ούτε αυτό δεν έκαναν !!!

Και δεν μπορούσε βέβαια να είναι αλλιώς. Η μεταβίβαση ακινήτου, όπως πολύ καλά ξέρει ο κάθε απλός πολίτης, γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικά έγγραφα και όχι με αποφάσεις διοικητικών υπηρεσιών. Απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου και η μεταγραφή του.

Τώρα, το γιατί το ΙΚΑ προχώρησε την δημοπράτηση του έργου σε ακίνητο που δεν του ανήκε, είναι άλλο θέμα . Ας το ψάξουν άλλοι.

Ίσως, αν το ΙΚΑ είχε πληρώσει και αγοράσει τη γη, να είχε υλοποιηθεί και το έργο. Ίσως.

Το ζήτημα που υπάρχει είναι ότι από πλευράς δήμου δεν υπήρξε καμία αντίδραση, με την δημοπράτηση του έργου, έτσι ώστε να τηρηθούν οι αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου. Και φυσικά να εισπραχθεί το σχετικό τίμημα για την εξαγορά του ακινήτου από το ΙΚΑ.

Το έργο δεν έγινε και έτσι δεν προέκυψε οικονομική βλάβη για τον Δήμο.

Τι θα γινόταν όμως αν προχωρούσε; Δεν θα σταματούσε πριν καν ξεκινήσει;

Αυτά ακριβώς ανέφερα στην συνέντευξη τύπου, περιληπτικά. Και έθεσα τον προβληματισμό τι κάνουμε παρακάτω.

Που είναι λοιπόν το ψέμα σε όλα τα παραπάνω κ. Κουνενάκη ; Γιατί δεν σας προστάτεψαν οι τεχνικοί σας σύμβουλοι ;

Περιμένω λοιπόν τα δικά σας στοιχεία για αντίκρουση των παραπάνω.

Φυσικά το κύριο θέμα τώρα είναι τι κάνουμε . Το ΙΚΑ ή ΠΕΔΥ μπορεί να διαθέσει σήμερα 7,50 εκ. €; Με την αδυναμία σωστής στελέχωσης και λειτουργίας του Γεν. Νομαρχ. Νοσοκομείου και την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας χρειαζόμαστε ένα τόσο μεγάλο έργο; Μήπως να αναζητηθεί κάτι μικρότερο; Ίσως σε ενοικιαζόμενο χώρο; Το θέμα είναι ευαίσθητο και σοβαρό και χρειάζεται ήρεμη αντιμετώπιση . Σύντομα θα έρθει στο Δημ. Συμβούλιο για συζήτηση.

Δυστυχώς το δημοσίευμα προέκυψε αρκετά μακρύ αλλά θεωρώ ότι από τα αναφερθέντα δεν υπήρχε δυνατότητα να παραληφθεί κάποιο στοιχείο. Για να στοιχειοθετηθεί απολύτως η αλήθεια και το ψεύδος.

Απαντήσεις για τα υπόλοιπα ζητήματα (σχολεία, έργα Σταυρού, κ.λ.π.) με ανάλογη τεκμηρίωση θα δοθούν προσεχώς.

                                                                                    Αντώνης Εμμ. Ζερβός

                                                                                         Δήμαρχος


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button