Macrame-Voulisma
Karnagians Toyland - Jumbo Ποτηράκι

BOX Cafe
ΚΡΗΤΗ

Αντώνης Ζερβός: Υποδομές τουρισμού στο «Βούλισμα» ή όχι;

GMG

SKALA

LE DELICE Γραφανάκη Καίτη Kosa

Τις τελευταίες μέρες υπήρξε αρκετή φιλολογία ( ή παραφιλολογία ) για την μελετώ-μενη κατασκευή μικρού μολίσκου πρόσδεσης σκαφών θαλασσίων σπορ (σκι, καταδύσεις) αλλά και πιθανόν ημερόπλοιων, στον εξαιρετικής ομορφιάς κόλπο του ‘’Βουλίσματος’’, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του κόλπου με απόλυτο σεβασμό στο τοπίο .

Η συνύπαρξη περιβάλλοντος και ανάπτυξης είναι πάντα ένα δύσκολο ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ηρεμία και νηφαλιότητα για να προκύπτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση .

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2014 (7-11-2014) η Τοπική κοινότητα Καλού Χωριού μας στέλνει την ομόφωνη απόφασή της 6/2014 που αφορά την σύνταξη μελέτης για προβλήτα ελλιμενισμού αλιευτικών και μικρών τουριστικών σκαφών στο ‘’Βούλισμα’’ με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού η Οικονομική Επιτροπή με την 32/24-2-2015 ομόφωνη απόφασή της αναθέτει, απ’ ευθείας σε ομάδα μελετητών την σύνταξη της σχετικής μελέτης , δεσμεύοντας από τον προϋπολογισμό του Δήμου 43.804,92 ευρώ .

Η απόφαση της Ο.Ε. βλέπει το φως της δημοσιότητας την επομένη στην τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ , αφού αφορούσε και τα λιμενικά έργα Σισίου (αποκατάσταση προ-σήνεμου μόλου) αλλά και της Μιλάτου .

Zuper Service

Η απόφαση της Ο.Ε. εγκρίνεται με την 378/6-4-15 απόφαση της Αποκεντ. Διοίκησης Κρήτης .

Η σύμβαση με την μελετητική ομάδα υπογράφεται στις 17)6)15 . Και πάλι δημοσιεύεται στην ΑΝΑΤΟΛΗ και με σχετικό φωτορεπορτάζ την επομένη της υπογραφής 18)6)15.

Οι μελετητές καταθέτουν την α’ φάση, όπως προβλέπεται στην σύμβαση, και προ-τείνουν  3 εναλλακτικές λύσεις. Δύο στην Δυτική πλευρά του κόλπου και 1 στην Ανατολική. Η λύση στην ανατολική πλευρά έχει προβλήματα υλοποίησης γιατί απαιτεί και διάνοιξη δρόμου πρόσβασης που σημαίνει απαλλοτριώσεις. Οι λύσεις στην δυτική πλευρά φαίνονται εφικτές και επιθυμητές.

Ο σχετικός φάκελος υποβάλλεται στην αρχαιολογία για έγκριση . Από τις ενάλιες αρχαιότητες δεν γίνονται αποδεκτές οι δύο πρώτες λύσεις λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων στην θέση αυτή .

Αναζητήθηκε σε συνεννόηση με την αρχαιολογία 4η λύση, νοτιοδυτικά του κόλπου, μικρής κλίμακας μόλος . Πρόκειται για έργο εξυπηρέτησης μόνο σκαφών θαλασσίων σπορ και ημεροπλοίων και όχι μικρό αλιευτικό καταφύγιο όπως ήταν η αρχική σκέψη.

Η μελέτη αυτή – το πρώτο στάδιο, που είναι ουσιαστικά αναγνωριστική – έχει σταλεί προς έγκριση στην αρχαιολογία .

Για την πορεία της εξέλιξης του θέματος που ξεκίνησε με ομόφωνες αποφάσεις  των σχετικών οργάνων του Δήμου ενημερώθηκε το Δημ. Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση του .

Αυτή είναι η χρονική εξέλιξη του θέματος .

Θα ήθελα να θυμίσω ότι η παρούσα δημοτ. αρχή μένει πιστή στην δέσμευσή της για σεβασμό των απόψεων των τοπικών κοινωνιών, σε θέματα που επηρεάζουν μόνο την τοπική ή δημοτική κοινότητα και δεν έχουν επιρροή στον υπόλοιπο δήμο .

Έτσι και εδώ .

Η απόφαση της τοπ. κοινότητας Καλού χωριού για την σύνταξη της σχετικής μελέτης ήταν ομόφωνη .

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής , όπου συμμετέχουν και εκπρόσωποι της μειοψηφίας ήταν επίσης ομόφωνη. Δεσμεύτηκε ένα σοβαρό ποσό για το Καλό Χωριό που θα μπορούσε να διατεθεί για άλλο σκοπό .

Η δημοσιοποίηση του θέματος ήταν όσο τον δυνατόν πιο ευρεία.

Η όλη διαδικασία λοιπόν ξεκίνησε χωρίς να καταγραφεί καμία αντίδραση ή διαφορετική άποψη.

Οι σημερινά διαμαρτυρόμενοι , λοιπόν , που ήταν όλο αυτό το διάστημα ; Γιατί δεν κατέθεσαν τις απόψεις τους ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν ;

Η μειοψηφία , δια των εκπροσώπων της – στο τοπ. συμβούλιο και την οικον. Επιτροπή- , ξέχασε ότι συμφώνησε στην σύνταξη της σχετικής μελέτης ; Γιατί δεν έθεσαν τις αντιρρήσεις τους όταν έπρεπε ;

Συσχετίζεται επίσης το έργο αυτό, που αφορά την βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στο ‘’Βούλισμα’’, με το αλιευτικό καταφύγιο που μελετάται εδώ και πάνω από 15 χρόνια στο ‘’Καραβοστάσι’’ .

Πρόκειται για δύο έργα τελείως διαφορετικής λογικής . Αλλά μπερδεύοντας τα όλα μπερδεύεται και τον κόσμο .

Και γιατί είναι διαφορετικά :

Το αλιευτικό καταφύγιο στο ‘’Καραβοστάσι’’ σχεδιάζεται για εξυπηρέτηση αλιευτικών σκαφών και όχι για τουριστικά σκάφη .

Στην παραλία αυτή, που είναι ‘’έξω’’ από το χωριό δεν υπάρχουν θαλάσσια σπορ, ούτε γαλάζια σημαία , αφού λείπουν οι λοιπές υποδομές , ούτε υπάρχουν ‘’πίσω’’ της δραστηριότητες που θα ωφεληθούν από την υποδομή αυτή . Είναι έξω από τον θεωρούμενο χώρο επιρροής του Καλού Χωριού . Γι’ αυτό και επελέγη για το αλιευτικό καταφύγιο .

Έχει πολύ μεγάλο κόστος και δύσκολα θα διασφαλισθεί πίστωση για ένα τέτοιο έργο την παρούσα προγραμματική περίοδο που οι πιστώσεις είναι ελάχιστες σε σχέση με το παρελθόν .

Το μικρό αυτό έργο στο ‘’Βούλισμα’’ , είναι αμιγώς για τουριστική χρήση . Για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες .

Η παραλία αυτή ‘’υποστηρίζεται’’ από τις υποδομές – όσες υπάρχουν –  που υπάρχουν επί του ΒΟΑΚ .

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το μέγεθος του έργου καθώς και ο τρόπος κατασκευής του λιμενίσκου αυτού ( επί πασσάλων ή λιθοδομή επενδεδυμένη ή συνδυασμός αυτών ) , είναι θέματα που αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της συντασσόμενης μελέτης. Άρα οι όποιες υποδείξεις και προτάσεις κατατεθούν, θα δοθούν στους μελετητές για να ληφθούν υπ’ όψιν. Εξ άλλου για την έγκριση της μελέτης απαιτείται και έγκριση περιβαλλοντικών όρων που θα λάβουν υπ’ όψιν τους όλα τα θέματα που θα τεθούν.

Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό : Θέλουμε ή όχι βελτίωση υποδομών στο ‘’Βούλισμα’’ ;

Αν το χωριό πει ναί , τότε όλοι μαζί θα βρούμε την βέλτιστη λύση .

Αν πει όχι η μελέτη θα σταματήσει εδώ, και απλά θα έχει χαθεί ένα αξιοπρεπές ποσό για  τις υποδομές της περιοχής .

Η δημοτική αρχή θα σεβαστεί τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας .

Εξ άλλου υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας προχωρή-σαμε . Αν η απόφαση αλλάζει όλα ξαναμπαίνουν στο τραπέζι .

Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι ανάπτυξη χωρίς κάποιο κόστος δεν νοείται .

Και δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε για την εξέλιξη της περιοχής , αν δεν καθίσουμε , όλοι μαζί, με νηφαλιότητα και χωρίς στείρες αρνήσεις και ιδεοληψίες, να δούμε τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε .

Αντ. Ζερβός

Δήμαρχος

Υ.Γ.  Το παραπάνω κείμενο είχε γραφεί ήδη πριν η μείζων μειοψηφία το θέσει προ ημερησίας διατάξεως ως θέμα στη συνεδρίαση του ΔΣ χτες (21/6). Παρ’ όλο που το άρθρο της ΑΝΑΤΟΛΗΣ είναι πολύ αναλυτικό, το δημοσιεύω γιατί υπάρχουν τα στοιχεία ( αριθμοί αποφάσεων, ποσά, κ.λ.π.) που αποδεικνύουν ότι οι μεγαλοστομίες της μειοψηφίας μάλλον προέρχονται από τον φόβο μήπως γίνει κάτι για την ανάπτυξη του Καλού Χωριού και … ανησυχούν.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button