ΚΡΗΤΗ

Αναζητείται ακίνητο για το Νηπιαγωγείο της Ελούντας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, προτίθεται να προβεί στη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη
ανάπτυξη του Νηπιαγωγείου Κοινότητας Ελούντας με φανερή μειοδοτική και προφορική δημοπρασία η οποία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.270/81.

Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν περίπου 100 τ.μ. με αύλειο χώρο και να διασφαλίζεται η ισότιμη προσβασιμότητα– προσπελασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών κατά την μετακίνηση τους προς και από το σχολικό κτίριο.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Νηπιαγωγείου για την κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, να διαθέτει w.c., να διαθέτει τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για στέγαση Σχολικών μονάδων, όπως αυτά καθορίζονται στην με αριθμ. 3723/ΣΤ1/02.04.2007 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι εννέα χρόνια.

swell adv 2021

Πληροφορίες για τους όρους της δημοπρασίας παρέχονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 28413–40106

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos


Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Back to top button