ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος | Καταρτίζονται οι στρατολογικοί πίνακες στρατεύσιμων, κλάσεως 2026Παρακαλούμε οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων έτους 2005 του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Νεάπολης και Δ.Ε. Βραχασίου, να υποβάλουν μέχρι τις 19-3-2021 στο e-mail της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ageromarkaki@dimosagn.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους,

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

2. Γραμματικές γνώσεις των τέκνων (π.χ. μαθητής Α΄Λυκείου),

3. Την τάξη από την οποία αποφοίτησαν τα τέκνα,

swell adv 2021

4. Τηλέφωνο επικοινωνίας,

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

ώστε να καταρτιστούν έγκυρα από το Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώων Αρρένων-Στρατολογίας-Εκλογικών Θεμάτων του Δήμου μας, οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2005 που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το έτος 2023 στα στρατολογικά γραφεία στρατευσίμων Κλάσεως 2026, σύμφωνα με το άρθρο 16 & 1-6 του Ν. 2119/93.

Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας .

Εναλλακτικά η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία  στην Υπηρεσία (κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2841340165, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 έως 14.00).

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα του ανωτέρω έτους. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των υποχρέων γονέων, καθώς η παράλειψη εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

Παρακαλούμε επίσης οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους τους ενδιαφερόμενους άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους.


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button