ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Οι προτάσεις της Ενωσης Γονέων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Η Ένωση Γονέων Δήμου Αγ. Νικολάου διοργάνωσε πρόσφατα την ετήσια γενική συνέλευση των εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Στη συνέλευση συζητήθηκαν θέματα του γονεϊκού κινήματος, με κυρίαρχο ζήτημα να αναδεικνύεται αυτό των  κτιριακών υποδομών (ελλείψεις αιθουσών ελλιπής συντήρηση στο κτιριακό και λοιπά προβλήματα μικρής ή μεγαλύτερης σημασίας που σ’ αρκετές περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και την ασφάλεια των μαθητών ιδιαίτερα των μικρότερων και πιο ευάλωτων ηλικιών. Η Ένωση Γονέων ολοκληρώνοντας ένα κύκλο επαφών με τους Συλλόγους Γονέων, κατέγραψε τις ανάγκες και τα οξυμένα προβλήματα των σχολικών συγκροτημάτων, εισηγήθηκε και υπερθεμάτισε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:

1) για τη μελέτη-κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος στη περιοχή Μεσοράχης, ώστε να γίνει εφικτή η μεταφορά και στέγαση του 2ου Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου,

2)για την ανεύρεση-αγορά οικοπέδου για την κατασκευή εξαρχής του 5ου Δημοτικού,

3) επανεκκίνηση διαδικασίας για το νέο Δημοτικό Σισίου από την Περιφέρεια Κρήτης, στην οποία έχει «βαλτώσει» ο σχετικός φάκελος.Η πρώτη πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Επίσης, η Ένωση Γονέων κατέθεσε, εκτός ημερησίας διατάξεως, στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την 12-2-2018, πρόταση για την εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Σχολικού Κτιριακού Αποθέματος του Δήμου Αγ. Νικολάου. Η μελέτη, στόχο έχει να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση, να ιεραρχήσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες συντηρήσεων των σχολικών μονάδων, να ιεραρχήσει ελλείψεις σε αίθουσες και υποδομές, να προτείνει την δημιουργία νέων σχολικών μονάδων με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και γενικότερα να αποτελέσει εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

Το Δ.Σ της Ένωσης Γονέων θεωρεί ότι η Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελεί θεσμικό εργαλείο προγραμματισμού και ανάπτυξης με ορίζοντα 10ετίας και αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα του δοκιμαζόμενου από την κρίση λαού. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Υπήρξε η δέσμευση από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, να συζητηθούν άμεσα στο επόμενο διάστημα, τόσο η μεταστέγαση του Ειδικού Σχολείου (ΕΕΕΚ) σε υπάρχοντα χώρο στο Μαρδάτι, η εκ νέου προώθηση του φακέλου για το νέο Δημοτικό Σισίου, η εξεύρεση οικοπέδου για την κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου για το πολύπαθο 5ο Δημοτικό και η ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ της ανέγερσης νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο όμορο με το θεραπευτήριο οικόπεδο.

Ελπίζουμε οι ομόφωνες θέσεις στην Επιτροπή Παιδείας, να τύχουν της δέουσας προσοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μην χαθούν άλλες δεκαετίες. Μετράμε άλλωστε 30 χρόνια από το τελευταία εγκαίνια σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close