ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος | Eνημερωτική ημερίδα για το «Γεωπληροφοριακό Σύστημα GIS»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλους τους δημότες, τους επαγγελματίες και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

Σημαντικό τμήματων παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών αποτελούν η ενημέρωση του κοινού, η χορήγηση στοιχείων και η γνωμοδότηση επί θεμάτων που προϋποθέτουν τεκμηριωμένη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης.

neratzoulis neo

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μεταξύ λοιπών αρμοδιοτήτων, καλείται σε καθημερινή βάση να ανταποκριθεί σε αιτήματα δημοτών και επαγγελματιών, άλλων υπηρεσιών του Δήμου, φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να σχεδιάσει την ανάπτυξη του αστικού ιστού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωμένη κατάσταση και το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες αυτές, ο Δήμος Αγίου Νικολάου έθεσε ως προτεραιότητες:

  • τη μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση των γεωχωρικών πληροφοριών,
  • την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
  • το συντονισμό και τη βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιακών διαδικασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένα σύγχρονο γεωπληροφοριακό σύστημα με αντικείμενο τη διαχείριση και διάχυση της διαθέσιμης ψηφιακής γεωχωρικής πληροφορίας. Το σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικά ανοικτού κώδικα, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση πόρων, καθώς το κόστος κτήσης και αναβάθμισης αδειών λογισμικού είναι μηδενικό.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με:

  • πολεοδομική οργάνωση

– ρυμοτομία,
– πράξεις εφαρμογής,
– όροι και περιορισμοί δόμησης,
– χρήσεις γης

  • οριοθετήσεις οικισμών,
  • υποδομές,
  • μελέτες,
  • περιβάλλον,
  • υπόβαθρο (ορθοεικόνων, υψομετρικό) πολύ υψηλής ανάλυσης.

Η Υποδομή περιλαμβάνει πάνω από 500 τεκμήρια τα οποία καλύπτουν 15 Θεματικές Κατηγορίες. Η ΓεωΠύλη του Δήμου λειτουργεί ως η διεπαφή των χρηστών με την υποδομή. Πλέον των βασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους πλήθος λειτουργιών που διευκολύνουν την άντληση διαθέσιμων στοιχείων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Οι δυνατότητες θεματικής και λειτουργικής κλιμάκωσης του συστήματος είναι δυνητικά απεριόριστες και ο Δήμος με το συντονισμό των Υπηρεσιών επενδύει συστηματικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Η εφαρμογή θα τεθεί αρχικά σε πιλοτική λειτουργία, αποσκοπώντας στην ανάδραση των χρηστών και στη συλλογή σχολίων.

Θα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: https://gis.dimosagn.gr/

Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του συστήματος, προγραμματίζει την πραγματοποίηση δράσεων εξωστρέφειας. Στόχος είναι η ενημέρωση των στελεχών του, των δημοτών και επαγγελματιών για τις δυνατότητες, τα οφέλη και τις προοπτικές του συστήματος, καθώς και να λάβει προτάσεις και σχόλια για βελτιώσεις, εμπλουτισμό κ.λπ.

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας, προγραμματίζεται η 1η Ενημερωτική Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
Σχετικά άρθρα

Back to top button