Europlan

Xaritakis
Debate
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος, ΕΛΜΕΠΑ: Έρευνα – 1 στους 3 φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 4 έτη!

του Κωνσταντίνου Παναγιωτάκη*

BOX CAFE
Αλφαβητάρι

Τεντοτεχνική

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Η παρούσα έρευνα είναι πιθανότητα η πρώτη πανελληνίως που υπολογίζει τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης σπουδών σε προπτυχιακό πρόγραμμα και τον συσχετίζει με την επίδραση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), βασισμένη σε στοιχεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Η έρευνα χρησιμοποιεί δεδομένα από τους 455 φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα 4 πρώτα έτη φοίτησης του Τμήματος. Επομένως συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστημιακό Τμήμα από την έναρξη λειτουργίας του το 2019 (νόμος 4610/2019) μέχρι και σήμερα στελεχώνοντας τα τέσσερα κανονικά έτη φοίτησης του Τμήματος.

“IN_AND_OUT

Στο  Σχήμα 1 (αριστερά) εικονίζεται η  κατανομή ενεργών και ανενεργών φοιτητών ανά έτος φοίτησης. Στους ενεργούς συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα μάθημα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, ενώ αντίθετα οι ανενεργοί συγκεντρώνουν 0 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.).

Οι μικρότεροι αριθμοί στα δύο πρώτα έτη φοίτησης οφείλονται στην εφαρμογή της ΕΒΕ, οπότε το Τμήμα δέχθηκε 51 και 52 φοιτητές για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022-23, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Σχήμα 1 (δεξιά), που απεικονίζονται τα ποσοστά ενεργών φοιτητών ανά έτος φοίτησης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως πλέον το 70% των επιτυχόντων επιλέγουν να παρακολουθήσουν το Τμήμα αποκλειστικά διά ζώσης, γεγονός ιδιαίτερα θετικό. Σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα που έχει γίνει στο Τμήμα η αδυναμία παρακολούθησης διά ζώσης, οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς παράγοντες.

Mechanical Solutions

Σχήμα 1: Κατανομή ενεργών και ανενεργών φοιτητών ανά έτος φοίτησης (αριστερά). Ποσοστό ανενεργών φοιτητών ανά έτος φοίτησης (δεξιά).

Σχήμα 2: Αριθμός των φοιτητών (αριστερά) και το ποσοστό τους επί των ενεργών φοιτητών (δεξιά) ως προς τον προσδοκώμενο χρόνου αποφοίτησης (σε 4 και 5 έτη) ανά έτος φοίτησης.

Βασισμένοι στις Δ.Μ. που έχουν συγκεντρώσει οι φοιτητές όπως προκύπτουν από τα μαθήματα που έχουν περάσει επιτυχώς [2] και τον αριθμό των εξεταστικών περιόδων που έχουν συμμετάσχει μπορούμε να υπολογίσουμε τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Για παράδειγμα, η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ στα 4 έτη φοίτησης (συμμετοχή κατά μέγιστο σε 12 εξεταστικές), απαιτεί για τον φοιτητή να συγκεντρώνει κατά μέσο όρο ανά εξεταστική περίοδο τουλάχιστον 19 Δ.Μ., ώστε τελικά να συγκεντρώσει 228 Δ.Μ. από τα μαθήματα στις 12 εξεταστικές σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.  Η αντίστοιχη τιμή για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε 5 έτη φοίτησης είναι 15.2 Δ.Μ..

Στο Σχήμα 2 εικονίζεται ο αριθμός των φοιτητών (αριστερά) και το ποσοστό τους επί των ενεργών φοιτητών (δεξιά) ως προς τον προσδοκώμενο χρόνο αποφοίτησης (σε 4 και 5 έτη) ανά έτος φοίτησης. Τα δεδομένα για τους πρωτοετείς φοιτητές (1ο έτος φοίτησης) που έχουν συμμετάσχει μόνο σε μία εξεταστική δεν είναι ακόμα τόσο ασφαλή, αλλά συνολικά φαίνεται ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό φοιτητών να είναι σε θέση να ολοκληρώσει κανονικά τις σπουδές του (στα 4 έτη φοίτησης) που προσεγγίζει το 30% για τους φοιτητές στο 2ο έτος. Το χαμηλότερο αντίστοιχο ποσοστό, που είναι της τάξης του 10%, για το 3ο και 4ο έτος φοίτησης συνδέεται και με την περίοδο που γινόταν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω covid19, τη μεγάλη αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ που ίσχυε πριν την ΕΒΕ, αλλά και τις χαμηλότερες βαθμολογίες που εισάγονταν τότε οι φοιτητές. Όλοι παραπάνω παράγοντες πλέον έχουν εξαλειφθεί και ειδικά με την βελτιωμένη αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή που ισχύει πλέον στο Τμήμα λόγω της μείωσης των εισακτέων, η ποιοτική διδασκαλία και η φοιτητοκεντρική προσέγγιση που απολαμβάνουν οι φοιτητές μας έχουν συνεισφέρει ιδιαίτερα θετικά στην ουσιαστική βελτίωση του προσδοκώμενου ρυθμού αποφοίτησης.

Συμπερασματικά, με τα σημερινά δεδομένα ένα στους τρεις ενεργούς φοιτητές του Τμήματος αναμένεται να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του στα τέσσερα έτη φοίτησης.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ποιοτικό  πρόγραμμα σπουδών δομημένο με βάση τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε αποφοίτους Τμημάτων με ψηφιακές δεξιότητες. Το Τμήμα ΔΕΤ αποτελεί μια σημαντική επιλογή για τους υποψηφιους που δικαιολογείται πλήρως και από τα παρακάτω στοιχεία που το αφορούν:

  • Πιστοποιήθηκε χρονικά πρώτο στο ΕΛΜΕΠΑ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, και έλαβε έξι άριστα σε κατηγορίες της πιστοποίησης ανάμεσα στις οποίες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σκοπιμότητα και Βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,  και η φοιτητοκεντρική  προσέγγιση στη μάθηση,  τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών [1].
  • Κατατάσσεται δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 περιφερειακά Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης [2].
  • Διαθέτει ένα απίστευτα υψηλό ποσοστό απασχόλησης στην αγορά εργασίας, 99% σύμφωνα με σχετική έρευνα του 2022, με 3 στους 4 αποφοίτους μας να εργάζονται σε αντικείμενα σε συναφή με το Τμήμα μας [3].
  • Διαθέτει δωρεάν αυτοδύναμο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με θέμα «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Κρήτη και αποτελεί σημαντική επιλογή για τους φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους [4].
  • Διαθέτει ένα πολύ υψηλό ρυθμό αποφοίτησης, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ένα στους τρεις ενεργούς φοιτητές του Τμήματος αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του στα τέσσερα έτη φοίτησης.
  • Διαθέτει άρτιες υποδομές και εγκαταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν 6 σύγχρονα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια με 130 Η/Υ και κλειστό Γυμναστήριο με δωρεάν πρόσβαση για τους φοιτητές του [5].

Αναφορές

[1] Πιστοποιήθηκε με Έξι Άριστα από την ΕΘΑΑΕ το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μας

https://mst.hmu.gr/pistopoiithike-me-exi-arista-apo-tin-ethaae-to-proptychiako-programma-spoydon-mas/ 

[2]  J. Fanourgiakis, C. Panagiotakis and I. Konstantourakis, Exploring the Research-based Ranking and the University Impact in Greece: A Case of Peripheral Departments of Management and Economics, COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 2021.

https://mst.hmu.gr/dimosieysi-tis-meletis-toy-tmimatos-gia-tis-ereynitikes-epidoseis-perifereiakon-panepistimiakon-tmimaton-oikonomikis-kateythynsis/ 

[3] Γεωργία Παρθύμου, Μαρία Μαρκάκη και Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης,  Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ (2022)

https://mst.hmu.gr/ereyna-epaggelmatikis-apokatastasis-apofoiton-2022/ 

[4] Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

https://mst.hmu.gr/metaptyxiako/metaptychiako-programma/ 

[5] https://mst.hmu.gr/tmima/ypopshphioi-phoithtes/ 

*Ο Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Επίσης, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης του Τμήματος και μέλος του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του ΙΤΕ.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button