ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Δύο νέες ειδικότητες στην ΑΣΤΕΚ – Δικαιολογητικά

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τα τμήματα μετεκπαίδευσης για εργαζόμενους και ανέργους στον Τουρισμό. Θα λειτουργήσουν 33 τμήματα σε όλη τη χώρα για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Στην ΑΣΤΕΚ Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθούν δυο ειδικότητες Εστιατοριακής Τέχνης και Υποδοχής από ένα τμήμα 25 ατόμων.

caffeine adv2020b

Οι απόφοιτοι των τμημάτων μετεκπαίδευσης αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν.2112/1920 (Α’ 67)

Υποβολή αιτήσεων

neratzoulis neo

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι,υποβάλουν στην ιστοσελίδα www.minitour.edu.gr ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986,στην οποία δηλώνονται τα προσωπικά τους ακριβή και αληθή στοιχεία ( ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ,ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας και τηλ.επικοινωνίας) ότι αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απο το Υπουργείο Τουρισμού, και επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και εγγραφής τους.

Αλλα δικαιολογητικά

α. Ηλεκτρονική αίτηση.

Β. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

γ. Φωτοτυπία απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

γ.1. Για αποφοίτους μέχρι το 1980,απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.

γ.2. Για αποφοίτους από το 1981 και μετά απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου.

δ. Φωτοτυπίες των βιβλιαρίων ενσήμων η του Λογαριασμού Ασφαλισμένου του πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ε. Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.

στ. Εαν ο υποψήφιος είναι άνεργος, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ, η οποία δεν απέχει περισσότερο από (5) εργάσιμες ημέρες απο την ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει από την Πέμπτη 7 .1.2021 έως και την Παρασκευή 15.1.2021.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-
Back to top button