ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος | 9 νέες προσλήψεις ζητάει ο δήμοςΟ Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εννιά (9) υδρονομείς, με πλήρη απασχόληση για την αρδευτική περίοδο από 1-5-2021 έως 31-10-2021 για τις παρακάτω κοινότητες και συγκεκριμένα:

  • Κοινότητα Έξω Λακωνίων, θέση μία (1)
  • Κοινότητα Βρουχά, θέση μία (1)
  • Κοινότητα Σκινιά, θέση μία (1)
  • Κοινότητα Κρούστα, θέση μία (1)
  • Κοινότητα Πρίνας, θέση μία (1)
  • Κοινότητα Λούμα, θέση μία (1)
  • Κοινότητα Ελούντας, θέση μία (1)
  • Κοινότητα Βρυσών , θέση μία (1)
  • Κοινότητα Λιμνών, θέση μια (1)

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β. Δ. (ΦΕΚ 60Α) σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης ή της δημοσίευσης της στην τοπική εφημερίδα ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου– Ελούντας περ. Ξηρόκαμπος, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Αικ. Ανδρουλάκη ή Μ. Μαυρικάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28413 40110 -2841340111).

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το έγγραφο

swell adv 2021

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos


Σχετικά άρθρα

Back to top button