ΚΡΗΤΗ

Αυτή είναι η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων της Κρήτης

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατά το έτος 2015 παρακολουθήθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας», που εκπονείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν το 2016 προκύπτει ότι:

1499 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 2 βρίσκεται σε εσωτερικά ύδατα και τα 1497 σε παράκτια. 9 σημεία χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας». Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας». Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Συνολικά, πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση σε 1542 σημεία, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και τα υπόλοιπα 1540 σε παράκτια ύδατα.Τι μέτρησαν 

Οι ποιοτικές παράμετροι, που εξετάσθηκαν επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες:

Μικροβιολογικές: “Escherichiacoli” και “Εντερόκοκκοι”, οι οποίες αναλύθηκαν σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ
Οπτικά Παρακολουθούμενες: κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα.

Από αυτές τις παραλίες οι περισσότερες της Κρήτης διαπιστώθηκε ότι έχουν εξαιρετικής ποιότητας ύδατα όπως φαίνεται και στον χάρτη

Το πρόγραμμα διενεργήθηκε κανονικά κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του έτους 2015, χωρίς καθυστερήσεις και τηρήθηκε η απαιτούμενη από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ συχνότητα παρακολούθησης. Σε κάθε σημείο δειγματοληψίας λήφθηκαν κατ’ ελάχιστον 6 δείγματα, ένα προκαταρκτικό (πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου) και τα υπόλοιπα δείγματα κατανεμημένα εντός της κολυμβητικής περιόδου, ενώ σε κάθε περίπτωση το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δειγματοληψιών δεν υπερέβη το μήνα.

Σε όλα τα σημεία παρακολούθησης έγινε επανέλεγχος των συντεταγμένων και της περιγραφής τους, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγισή τους βάσει αυτών των δύο χαρακτηριστικών από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη ή δημόσιο φορέα.

Το εν λόγω έργο προκηρύχθηκε και ανατέθηκε για τηv περίοδο 2013 – 2015. Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον άξονα Προτεραιότητας «07 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close