CNA ΘΕΜΑ

Αγιος Νικόλαος | 4 νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί κόστους 180.000 ευρώ – Κρίσιμα ερωτήματα!

Τέσσερις συνολικά νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί εγκαταστάθηκαν στον δήμο Αγίου Νικολάου από την εταιρεία Intelligent Automation ControlSystem (IACS).

Ενας τοποθετήθηκε στην πλατεία της πόλης (εικόνα), δύο στην περιοχή του νοσοκομείου και ένας στην Νεάπολη. Σκοπός των μετεωρολογικών σταθμών είναι η καταγραφή δεδομένων που θα δίνουν κλιματικές συνθήκες όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία, η εξωτερική θερμοκρασία, η βαρομετρική πίεση, η υπεριώδης ακτινοβολία, UV. κά.

Οπως αναφέρει η εταιρεία τα συγκεκριμένα συστήματα φέρουν ασύρματους αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί μέσα στο έδαφος, οι σταθμοί θα μετρούν και θα παρέχουν δεδομένα εδάφους, όπως είναι η υγρασία η θερμοκρασία και η αλατότητα. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες των μετεωρολογικών σταθμών θα είναι χρήσιμες σε ό,τι αφορά το πράσινο και συγκεκριμένα το σωστό αυτόματο πότισμα και την εξοικονόμηση νερού.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 180.000,00€ με συγχρηματοδότηση – Πράσινο Ταμείο – Δήμος Αγίου Νικολάου: 80% και 20% από πόρους του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν:

  1. Πόση είναι η έκταση του γκαζόν και του υπόλοιπου πρασίνου που χρήζει την παροχή πληροφοριών τόσο υψηλής τεχνολογίας;
  2. Τα ψηφιακά δεδομένα που συλλέγονται από τους σταθμούς που πάνε; Σε κέντρο λήψης πληροφοριών στον Αγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, στο εξωτερικό;
  3. Οι προδιαγραφές των συστημάτων τι δεδομένα μπορούν να δώσουν προς επεξεργασία; Από αυτά τα δεδομένα ποια είναι αυτά που φτάνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου.
  4. Ακούγεται έντονα στην «πιάτσα» της πόλης και στα καφενεία ότι ίσως να υπάρχει κάποια συγγενική σχέση της εταιρείας που ανέλαβε το έργο με πρόσωπο που σχετίζεται άμεσα με τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί για να μην υπάρχουν «παράξενες σκέψεις».
  5. Σε πόσο καιρό ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα κάνει απόσβεση του κόστους εγκατάστασης, ή της εξοικονόμησης νερού; Υπάρχει κάποια οικονομοτεχνική μελέτη προς δημοσίευση;

Σημαντική παρέμβαση – διόρθωση από το CNA News

Σύμφωνα με σχετική δημοσιογραφική έρευνα που κάναμε, θα πρέπει να προβούμε σε κάποιες διορθωτικές δημοσιογραφικές παρεμβάσεις σχετικά με το παρόν δημοσίευμα, ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιογραφική μας αξιοπιστία σχετικά με αυτό, και τις οποίες δημοσιεύουμε σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2022.


*** Στο δημοσίευμα μας την 12/1/2022 στο διαδικτυακό τόπο μας με τον τίτλο 4 νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί κόστους 180000 ευρώ -Κρίσιμα ερωτήματα υπήρξε εσφαλμένη πληροφόρηση προς τους  αναγνώστες μας  αφού αναφέρεται το αναληθές γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν στον Δήμο Αγίου  Νικολάου από την εταιρεία  Inteligent Automation ControlSystem (IACS), η οποία ουδεμία συμβατική σχέση έχει με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και ότι ουδείς από τα μέλη που απαρτίζουν τα όργανα του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Δήμαρχος που ενεπλάκησαν λόγω θεσμικής αρμοδιότητας με το έργο αλλά και οι υπάλληλοι που ενήργησαν έχουν συγγενική σχέση  με τον οικονομικό φορέα (εταιρεία ) με την επωνυμία ΚΕRGON TEXNIKH -EMPORIKH IKE με έδρα την Καλλιθέα Αττικής στην οποία ανατέθηκε και εκτέλεσε το έργο  και ότι το ιστορικό  του υλοποιηθέντος έργου από τον Δήμο Αγίου Νικολάου  έχει ως ακολούθως :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

29.6.2018     Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων στον Άξονα ‘’Αστική Αναζωογόνηση 2018’’

05-07-2018    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών πρότασης

28.8.2018     Εισήγηση της Δνσης προγραμματισμού προς το Δημ. Συμβούλιο

29-08-2018    504/29-08-2018 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Αγίου Νικολάου για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο και υλοποίηση του έργου .

05-10-2018    Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο

04-12-2019    Απόφαση 166.8/2019 απόφαση του Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης χρηματοδότησης του έργου με 144.000 € .

20-11-2019    394/2019 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Αγίου Νικολάου περί αποδοχής ένταξης και όρων χρηματοδότησης του έργου .

30-12-2019    504/2019 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Αγίου Νικολάου περί υπογραφής σύμβασης και αποδοχή τρόπου χρηματοδότησης .

17-07-2020    Δημοσίευση ανοιχτής διακήρυξης για την εξεύρεση αναδόχου για την υλοποίηση του έργου .

05-08-2020    1ο Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ( κατατέθηκαν 2 προσφορές ).

20-08-2020    2ο Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

29-09-2020    215/2020 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

06-11-2020    3ο Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

02-12-2020    258/2020 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ‘’KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ– ΕΜΠΟΡΙ-ΚΗ ΙΚΕ ,με έδρα την Καλλιθέα Αττικής.

28-12-2020    1119 Εγκρ. απόφαση (της 258/2020 απόφασης της Οικ. Επιτρ.) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης .

29-01-2021    Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου με την ανάδοχο εταιρεία .

31-01-2022    Το έργο παραλήφθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής “

Σχετικά άρθρα

Back to top button