Υιοθεσία

Υπάρχουν δύο τρόποι για να υιοθετήσει κανείς ένα παιδί, είτε μέσω ιδρυμάτων τα οποία φιλοξενούν παιδιά προς υιοθεσία (όπως το κέντρο βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ", η...

Υποχρέωση διατροφής συζύγων σε διάσταση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, οι δύο σύζυγοι οφείλουν από κοινού -ο καθένας με τις δυνάμεις του- να συνεισφέρουν στη διατροφή και...

Άδειες μητρότητας

Η χορήγηση αδειών στις εργαζόμενες  μητέρες -είτε έχουν ήδη αποκτήσει  το τέκνο τους, είτε βρίσκονται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης  τους- γίνεται υπό συγκεκριμένες...