Macrame-Voulisma
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Ποτηράκι

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Λύση για τους κατσίγαρους υπάρχει από το 2005 – Δεν θέλουν να την εφαρμόσουν (του Δημ. Κων. Σαρρή)

GMG

SKALA

LE DELICE ΣΕΡΓΙΑΝΙ Kosa

Εντελώς πρόσφατα ,η κοινωνία ,ιδιαίτερα του Νομού Λασιθίου και όχι μόνο ,αισθάνθηκε έκπληξη με την ανακοίνωση της σύλληψης του Προέδρου του , βραβευμένου με διεθνείς διακρίσεις, ελαιοκομικού συνεταιρισμού ΚΡΙΤΣΑΣ, με την επίσημη αιτιολογία της συνέχισης της λειτουργίας του ελαιουργείου του, παρά την λήξη των περιβαλλοντικών του όρων και ως εκ τούτου, την ρύπανση του περιβάλλοντος από τους<< κατσιγάρους>>…

Επειδή μάλιστα το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό και αφορά το περιβάλλον όλων των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της χώρας , φαντάζει δήθεν άλυτο, ενώ λύση υπάρχει , έχει μάλιστα προταθεί επίσημα από το 2005,αλλά σε <<ώτα μη ακουόντων>>… και έτσι συνεχίζει να απασχολεί τις αρμόδιες υπηρεσίες και να υποβαθμίζει το περιβάλλον…

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Η Κρήτη ως γνωστόν είναι από τα σημαντικότερα ελαιοπαραγωγικά κέντρα της χώρας, με τις αγροτικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την παραγωγή Ελαιολάδου, να αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των συνολικών εργασιών στον αγροτικό τομέα της Κρήτης.

Η Κρήτη γενικότερα, αντιμετωπίζει τώρα και χρόνια ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο είναι μεταξύ των πλέον σοβαρών και επικίνδυνων για την υγεία των κατοίκων και αυτό αφορά την ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων (κατσίγαροι) στα ρυάκια και στα ποτάμια , εξοντώνοντας, λόγω της οξύτητας τους , όλους τους έμβιους οργανισμούς τους ,με τελικό αποδέκτη την Θάλασσα την οποία ρυπαίνουν, με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις για τον τουρισμό μας.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Μέχρι σήμερα διάφοροι παράγοντες, που σχετίζονται με αντικρουόμενες αποφάσεις, σκοπιμότητες, ανταγωνισμούς μικροσυμφερόντων, πλημμελή ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων παραγωγών, δυσπιστία, αλλά και ευαισθησία του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα, δεν επέτρεψαν την οριστική λύση του προβλήματος, αν και η τεχνολογία κατά καιρούς παρείχε δυνατότητες έστω και μερικής αντιμετώπισής του.

Σήμερα απλά περιορίζονται σε μηνύσεις και πρόστιμα στους ρυπαίνοντες …

Zuper Service

Η οριστική επίλυση, βέβαια, ενός τόσο σοβαρού προβλήματος απαιτεί ακριβή καταγραφή, σοβαρή μελέτη των συνεπειών και των επιπτώσεων από ληπτέα μέτρα, σωστή και έγκαιρη απόφαση, ενημέρωση ενδιαφερομένων, εξασφάλισης κοινωνικής αποδοχής και πιστή εφαρμογή των αποφάσεων.

Στις 17 Απριλίου 2003 η Νομαρχία Ηρακλείου λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κοινωνικές – οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Νομό από την ανεξέλεγκτη και παράνομη απόρριψη των Υ.Α.Ε., οργάνωσε Συνάντηση Εργασίας, με θέμα: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων και Βιομάζας», με τη συμμετοχή αρμοδίων καθηγητών του Ε.Μ.Π., του Πανεπιστημίου Αθηνών και Κρήτης, του ΑΤΕΙ Κρήτης και του ΕΘΙΑΓΕ, με σκοπό:

  • Την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης .
  • Την αξιολόγηση των υφιστάμενων τεχνολογιών και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης των γεωργικών υπολειμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων (Υ.Α.Ε.), που είναι αξιόπιστες, χαμηλού κόστους, φιλικές προς το περιβάλλον και αποδοτικές.
  • Την ανταλλαγή θέσεων και απόψεων μεταξύ των ειδικών
  • Την άρση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες.

Στη συνάντηση εργασίας αυτή παρουσιάστηκαν επιγραμματικά πολλές προτάσεις – εισηγήσεις και θέσεις από τους συμμετέχοντες,με κυρίαρχη την  Ολοκληρωμένη Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Α.Ε. και ενεργειακής αξιοποίησης αγροτικής Βιομάζας .

Η πρόταση, που αφορά στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αξιοποίησης Αγροτικής Βιομάζας & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Κλάδου Παραγωγής Ελαιολάδου στο Ν. Ηρακλείου να συγκεντρώνει πολλά θετικά σημεία προηγουμένων προτάσεων και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυτικής Βιομάζας και Υ.Α.Ε.

Η Επιτροπή, τελικά, επέλεξε και πρότεινε την αξιοποίηση της τελευταίας πρότασης, που αποτελεί σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης Υ.Α.Ε. και φυτικής Βιομάζας, με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο του Νομού Ηρακλείου, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευρεσιτεχνιών .

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 230/27-10-2003 ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία στο Νομό Ηρακλείου Εργοστασίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, με καύσιμη ύλη Βιομάζα (κλαδέματα και ΠΟΥΛΠΑ) , αναμεμειγμένη με κατσίγαρο, μετά από αποξήρανση και επεξεργασία.

Το σύνολο των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου θα εντάσσεται στις αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις διαχείρισης του κατσιγάρου και το προτεινόμενο διαχειριστικό πλάνο θα επιτυγχάνει τον παρακάτω στόχο: — –

• Αξιοποίηση αγροτικής Βιομάζας (διαχείριση κλαδοδεμάτων – φύλλων) με Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα σε σταθμό βάσης, με καύσιμο την ΠΟΥΛΠΑ(με μεγάλη θερμογόνο δύναμη,ανώτερη του μαζούτ),μετά από αποξήρανση της , που είναι προϊόν των ΔΙΦΑΣΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ,τα οποία σε αντίθεση με τα ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ,παράγουν ΛΑΔΙ και πολτό( ΠΟΥΛΠΑ) και καθόλου ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ…

Άρα βασική προϋπόθεση επιτυχίας της μεθόδου αυτής είναι η μετατροπή (με μικρό κόστος) των ΤΡΙΦΑΣΙΚΏΝ ελαιουργείων σε ΔΙΦΑΣΙΚΑ.

Η Επιτροπή Ενέργειας αποφάσισε, τότε , ομόφωνα να εισηγηθεί στο Ν.Σ. τη σύσταση επενδυτικού φορέα με τη συμμετοχή της Εταιρείας «ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» της Ν.Α.Η.
Η σύνθεση του επενδυτικού φορέα προεβλέπετο να είναι ανοιχτή σε μελλοντικούς νέους εταίρους, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα πληρούν, βεβαίως, τα απαιτούμενα κριτήρια.

Μετά την απόκτηση νομικής υπόστασης θα υπέβάλε στη Ρ.Α.Ε. αίτηση για γνωμοδότηση. Μετά τη θετική έκφραση γνώμης της Ρ.Α.Ε. θα υποβληθεί πλήρης μελέτη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αφενός για να λάβει επίσημα ο επενδυτικός αυτός φορέας τον τίτλο του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου να ενταχθεί η εν λόγω επένδυση στο σχετικό αναπτυξιακό Νόμο.

Λύση αυτή χαιρετίστηκε μάλιστα ,με προφορική δήλωση χωρίς συνέχεια ,από τον αρμόδιο ,τότε, Υπουργό Ενέργειας.

Η λύση αυτή ήταν και είναι μονόδρομος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη διάθεση των<<κατσιγάρων>> στα ρυάκια ,αλλά και από την ,συχνή, υπερχείλιση των <<κατσιγαρόλακων>> ,λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων.

Πολυμελής αντιπροσωπεία της τότε ΝΑΗ ,το 2005,επισκεφθήκαμε την ΚΟΡΝΤΟΒΑ της Ισπανίας και ξεναγηθήκαμε σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με καύση ΠΟΥΛΠΑΣ ,με επιτυχία, διότι πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος η αντίστοιχη ΔΕΗ αγοράζει το παραγόμενο Ηλεκτρικό ρεύμα, αποδίδοντας στους ελαιουργούς , ένα επί πλέον εισόδημα…

Παρά την παρουσίαση όμως, της τεχνολογίας αυτής ,που θα έδιδε λύση στο σοβαρότατο αυτό πρόβλημα ,βρήκε μια δυσεξήγητη σφοδρή αντίδραση του Δ.Σ. ιδιοκτητών ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΊΩΝ, των οποίων η συνεργασία ήταν άκρως απαραίτητη, λόγω της ανάγκης μετατροπής των τριφασικών τους ελαιουργείων σε διφασικά, με αποτέλεσμα να παγώσει το θέμα .

Όμως <<Ουδέ κακόν αμιγές καλού ..>>

Τώρα που οι ιδιοκτήτες ελαιουργείων<< συλλαμβάνονται>> με την κατηγορία της ρύπανσης του περιβάλλοντος ,ίσως , αφυπνισθούν , το ξανασκεφθούν και εφαρμόσουν την μέθοδο που τους υποδείξαμε 12 χρόνια πριν και αυτοί την πολέμησαν με πάθος …

Βέβαια την κύρια ευθύνη φέρουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος ,το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και οι Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις των Αγροτών που φαίνονται ότι υποτιμούν το γεγονός ότι αν δεν λυθεί οριστικά το θέμα απειλείται το χρυσοφόρο αυτό προϊόν του ελληνικού ελαιολάδου , με καταστροφή ,καθόσον οι ανταγωνιστές μας διεθνώς μας κατηγορούν ότι παράγεται ,λόγω των <<κατσιγάρων>>, σε άθλιες περιβαλλοντικές συνθήκες…

Ενώ απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υλοποιηθεί η σοβαρή αυτή επένδυση , μεταφοράς και αποθήκευσης σε μεγάλες ανοικτές δεξαμενές της ΠΟΥΛΠΑΣ ,από τα εγκατεσπαρμένα ελαιουργεία , η αποξήρανση της και με την καύσης της θα παραχθεί Ατμός ώστε στη συνέχεια ένας ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ θα παράγει Ηλεκτρικό Ρεύμα ,του οποίου η πώληση στην ΔΕΗ να προσπορίσει σημαντικά οφέλη , τόσο για την απόσβεση της επένδυσης όσο και για κέρδος …

Ας κινηθούν λοιπόν, επί τέλους , όλοι οι αρμόδιοι.

<<Κάλλιο αργά παρά ποτέ>>…


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button